Vis enkel innførsel

dc.contributor.authorDalsegg, Einar
dc.coverage.spatial16214 Trondheim
dc.date.accessioned2020-07-15T07:53:10Z
dc.date.available2020-07-15T07:53:10Z
dc.date.issued2004
dc.identifier.issn0800-3416
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/2665046
dc.description.abstractI forbindelse med ny E6-øst i Trondheim har NGU på oppdrag fra Statens vegvesen utført 2D Resistivitetsmålinger langs to profiler på Bakkaune. Hensikten med undersøkelsene var å se om en med geofysiske målinger kunne kartlegge løsmasseforløp og eventuelle svakhetssoner i fjell. De geofysiske målingene har gitt informasjon om grunnforholdene i området. Det er påvist fjell i dagen i øvre del av det undersøkte området, mens de nedre deler trolig består av leire med varierende innslag av grovere masser. Det er indikasjoner på tre mulige svakhetssoner som krysser profilene. Grunnen til dette er at det benyttede måleutlegget ikke hadde stor nok dybderekkevidde. Et utlegg med tilstrekkelig dybderekkevidde var av praktiske årsaker umulig å etablere i dette tilfellet.
dc.language.isonor
dc.relation.ispartofseriesNGU-Rapport (2004.047)
dc.rightsNavngivelse 4.0 Internasjonal
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.no
dc.subjectELEKTRISK MÅLING
dc.titleGeofysiske målinger Bakkaune, Trondheim, Sør-Trøndelag
dc.typeReport
dc.description.localcode51277
dc.source.pagenumber11
dc.relation.project(296100) Mindre oppdrag "Anlegg i fjell"


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel

Navngivelse 4.0 Internasjonal
Med mindre annet er angitt, så er denne innførselen lisensiert som Navngivelse 4.0 Internasjonal