Show simple item record

dc.contributor.authorLauritsen, Torleif
dc.contributor.authorGrenne, Tor
dc.coverage.spatial16204 Budal
dc.date.accessioned2020-07-15T07:53:42Z
dc.date.available2020-07-15T07:53:42Z
dc.date.issued2003
dc.identifier.issn0800-3416
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/2665065
dc.description.abstractNGU har på oppdrag fra Nidaros Domkirkes Restaureringsarbeider (NDR) utførtgeofysiske og geologiske undersøkelser av Solem klebersteinsforekomst. NFRønsket på bakgrunn ab kjerneboringer i 2000 å få undersøkt utbredelsen avklebersteinen under overdekket ved hjelp av magnetiske bakkemålinger oggeologisk kartlegging. Arbeidet ble utført i oktober 2002.Det er også utført petrofysiske laboratoriemålinger på bergartsprøver ogborkjerneprøver i området. Dette for å finne hvilke bergarter som bidrar tilanomalibildet. Målingene viser at klbersteinen er klart mer magnetisk enn andrepåviste bergarter i området.En sannsynlig og to mulige forekomster av kleber blokkstein er påvist vedundersøkelsene. Forekomstene har form av linser med bredde inntil 50 meter oglengde mellom 60 og 100 meter. Forekomstene ligger mindre enn 130 meter frabilvei, i skrånende terreng som består i hovedsak av dyrket mark med tyntjorddekke. Kvaliteten av klebersteinen er ukjent i den nordlige og den østligeforekomsten på grunn av fullstendig overdekning. I den sylige forekomsten erdet størst potensiale for lite oppsprukket og massiv stein i dens nordligehalvdel.Kvaliteten av klebersteinen i de tre forekomstene kan kartlegges med avdekking,rensking og prøvetaking langs grøfter på tvers av lengdeutstrekningen,eventuelt med tillegg av kjernboring for å teste variasjonene dypere underfjelloverflaten.
dc.language.isonor
dc.relation.ispartofseriesNGU-Rapport (2003.003)
dc.rightsNavngivelse 4.0 Internasjonal
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.no
dc.subjectGEOKRONOLOGI
dc.subjectKLEBERSTEIN
dc.subjectMAGNETOMETRI
dc.subjectPETROFYSIKK
dc.subjectBYGNINGS-STEIN
dc.subjectBAKKEMÅLING
dc.titleGeofysiske og geologiske undersøkelser av Solem klebersteinsforekosmt, Midtre Gauldal kommune, Sør-Trøndelag
dc.typeReport
dc.description.localcode50324
dc.source.pagenumber32


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Navngivelse 4.0 Internasjonal
Except where otherwise noted, this item's license is described as Navngivelse 4.0 Internasjonal