Vis enkel innførsel

dc.contributor.authorWanvik, Jan Egil
dc.coverage.spatial20282 Bjøllådal
dc.coverage.spatial21274 Nasa
dc.date.accessioned2020-07-15T07:54:06Z
dc.date.available2020-07-15T07:54:06Z
dc.date.issued2003
dc.identifier.issn0800-3416
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/2665078
dc.description.abstractVed Nasafjell på Saltfjellet opptrer en større forekomst av hydrotermal kvarts like opp mot grunnfjellsvinduet inn mot svenskegrensa. NGU har kartlagt og prøvetatt forekomsten. Kjemiske analyser er blitt utført med bl.a. laserablasjon for å fastlegge nivået på gitterbundne forurensninger. Forekomsten inneholder 2-3 millioner tonn, tilgjengelig ved dagbruddsdrift. Større volumer er tilgjengelig i dypet. Kvartsen har en kvalitet som kan gjøre den interessant som stykkvarts til visse anvendelser innenfor silisiummetall-markedet. Forekomsten kan muligens ågså være en fremtidig ressurs for rene kvartsprodukter ved nedknusing og rensing, og solcelleråstoff kan være en av disse. I Bolnadal på vestsiden av E6 opptrer en lignende kvartsforekomst i tilknytning till grunnfjellesvinduet der. Forekomsten har mindre dimensjoner enn Nasafjell-forekomsten, men også denneer betydelig, og analyser av prøver indikerer en lignende kvarts-kvalitet som kvartsen i Nasafjell. Opptreden av magnetkis er muligens en negativ faktor med tanke på uttak av stykkvarts.
dc.language.isonor
dc.relation.ispartofseriesNGU-Rapport (2003.047)
dc.rightsNavngivelse 4.0 Internasjonal
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.no
dc.subjectKVARTS
dc.titleNasafjell kvartsforekomst
dc.typeReport
dc.description.localcode50482
dc.source.pagenumber22


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel

Navngivelse 4.0 Internasjonal
Med mindre annet er angitt, så er denne innførselen lisensiert som Navngivelse 4.0 Internasjonal