Show simple item record

dc.contributor.authorJensen, Henning K.B.
dc.coverage.spatial15343 Tromsø
dc.date.accessioned2020-07-15T07:54:25Z
dc.date.available2020-07-15T07:54:25Z
dc.date.issued2003
dc.identifier.issn0800-3416
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/2665095
dc.description.abstractTomten, som er valgt for det fremtidige Hålogaland Teater er undersøkt for innhold av miljøgifter. Det er også tatt marine sediment prøver fra sjøbunnen rett ut for tomten. I alt ble det gravd tre grøfter i tomten, ned til ca. 2 m under terreng. Det ble også tatt prøver av byjord lagt på bakken på tomten. Resultatene av analysene for tungmetaller og organiske miljøgifter i de tre gropene viser, at det bare forekommer litt for høye verdier av arsen i de fleste prøvene fra gropene. I massen av deponert byjord forekommer for høye verdier av polysykliske aromatiske hydrokarboner (PAH'er), arsen og PCB (en enkelt prøve) sammenlignet med SFT sine normverdier for disse stoffene. De marine sediment prøvene har alle konsentrasjoner, som klassifiserer dem som lite forurensede. Total sett vil det være tilstrekkelig og fjerne byjordmassene (ca. 400m3) og deponere disse massene under kontrollerte former.
dc.language.isonor
dc.relation.ispartofseriesNGU-Rapport (2003.002)
dc.rightsNavngivelse 4.0 Internasjonal
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.no
dc.subjectAREALBRUK
dc.subjectMETALLURGI
dc.titleMindre miljøprosjekter - grunnundersøkesle av Hålogaland Teater tomten, Tromsø
dc.typeReport
dc.description.localcode50386
dc.source.pagenumber11


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Navngivelse 4.0 Internasjonal
Except where otherwise noted, this item's license is described as Navngivelse 4.0 Internasjonal