Vis enkel innførsel

dc.contributor.authorWolden, Knut
dc.coverage.spatial15224 Tarva
dc.coverage.spatial16223 Leksvik
dc.coverage.spatial16224 Åfjord
dc.coverage.spatial15221 Bjugn
dc.coverage.spatial15223 Ørland
dc.coverage.spatial15222 Rissa
dc.date.accessioned2020-07-15T07:54:42Z
dc.date.available2020-07-15T07:54:42Z
dc.date.issued2003
dc.identifier.issn0800-3416
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/2665109
dc.description.abstractI et treårig samarbeidsprosjekt med Sør-Trøndelag fylkeskomune er NGU i gang med en kommunevis ajourføring av Grus- og Pukkdatabasen i FGylket. For å imøtekomme behovet hos planleggerne for grunnlagsdata i forvaltningen av grus og pukk som byggeråstoff, er de enkelte forekomstene samtidig klassifisert etter hvor viktige de er som framtidige ressurser for byggetekniske formål. I Rissa kommune er det registrert 19 sand. og grusfforekomster, kun en forekomst i Bjugn, mens det i Ørland kommune ikke er registrert sand- og grusforekomster. I Rissa er det til sammen 21 massetak. Mange av disse er avsluttede uttak på elveørene i og langs Skauga. I dag er det sporadiske uttak fra fire forekomster. De viktigste forekomstene i forsyningen av denne type byggeråstoff i kommunen er 15 bergmyran med et utnyttbart volum på 8,6 mill.m3. Forekomsten inneholder masse som kan brukes til de fleste formål, men har for lite grovt materiale til å være godt egnet til vegformål. 7 Garmo har en sentral beliggenhet og en utnyttbar reserve på 175000m3, men har begrensede anvendelsesområder på grunn av finkornig materiale. I dag er pukkforekomstene i de tre kommune de viktigste kildene for byggeråstoff. I Rissa er 515 Skei meget viktig i forsyningen av grove, knuste masser. materisalet kan benyttes til faste dekker på lavt trafikkerte veger, til bære- og forsterkningslag, som veggrus, i grøfter og som fyllmasse. I Bjugn har 505 Bjugn pukkverk meget god steinkvalitet og er en meget viktig forekomst selv om det meste av produksjonen skipes ut av kommunen. Ved nyåpning av 506 Klakken, vil denne bli meget viktig i den lokale forsyningen av byggeråstoff. I Ørland kommune er 501 Ottersbo pukkverk den eneste produsenten av grus og pukk til byggeråstoff, og en meget viktig ressurs ikke bare lokalt, men også for eksport til andre deler av landet. Det er viktig at de beste forekomstene blir sikret som områder
dc.language.isonor
dc.relation.ispartofseriesNGU-Rapport (2003.052)
dc.rightsNavngivelse 4.0 Internasjonal
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.no
dc.subjectBYGGERÅSTOFF
dc.subjectGRUS
dc.subjectSAND
dc.subjectRESSURSKARTLEGGING
dc.titleAjourhold av Grus- og Pukkdatabasen i Rissa, Bjugn og Ørland kommune. Grunnlagsmateriale for arealplanlegging.
dc.typeReport
dc.description.localcode50488
dc.source.pagenumber36


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel

Navngivelse 4.0 Internasjonal
Med mindre annet er angitt, så er denne innførselen lisensiert som Navngivelse 4.0 Internasjonal