Show simple item record

dc.contributor.authorFuruhaug, Oddvar
dc.coverage.spatial15214 Snillfjord
dc.coverage.spatial15213 Løkken
dc.coverage.spatial14212 Vinjeøra
dc.coverage.spatial14211 Hemne
dc.date.accessioned2020-07-15T07:54:49Z
dc.date.available2020-07-15T07:54:49Z
dc.date.issued2003
dc.identifier.issn0800-3416
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/2665116
dc.description.abstractI et treårig samarbeidsprosjekt med Sør-Trøndelag fylkeskommune foretar NGU en kommunevis ajourføring av Grus- og Pukkdatabasen i fylket. For å imøtekomme behovet for grunnlagsdata i planlegging og forvaltning, blir det samtidig foretatt en klassifisering av hvor viktige de enkelte grus- og pukkforekomstene er som framtidig forsyningskilder til byggtekniske formål.\rI Hemne kommune er det beregnet å være 6,2 mill. kubikkmeter sand og grus som er utnyttbare til veg- og betongformål.\rKlassifiseringen av forekomstene er basert på massenes kvalitet, volum, beliggenhet og andre interesser knyttet til arealene. En sand- og grusforekomst, 21 Svanem øst, er klassifisert som meget viktig i forsyningen av byggeråstoff i kommunen. 10 sand- og grusforekomster og 2 pukkforekomster er vurdert som viktige, mens de øvrige anses som lite viktige i dagens situasjon. Meget viktige og viktige forekomster bør reserveres som område for råstoffutvinning i kommuneplanens arealdel.\rI kommunen er det totalt registrert 37 sand- og grusforekomster hvorav 22 til sammen er beregnet til å inneholde 10,6 mill. m3. Innen disse forekomstene er det registrert 26 massetak, 2 i drift, 10 i sporadisk drift og 14 nedlagt. Det er registrert 10 pukkforekomster. Av disse er 3 brudd hvorav ett er i sporadisk drift og 2 nedlagt. 5 er mulige framtidige uttaksområder og 2 er typelokaliteter hvor analysene representerer bergartene i området.
dc.language.isonor
dc.relation.ispartofseriesNGU-Rapport (2003.032)
dc.rightsNavngivelse 4.0 Internasjonal
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.no
dc.subjectGRUS
dc.subjectAREALBRUK
dc.subjectBYGGERÅSTOFF
dc.subjectKVALITETSUNDERSØKELSE
dc.subjectPUKK
dc.subjectSAND
dc.subjectVOLUM
dc.titleAjourhold av Grus- og Pukkdatabasen i Hemne kommune. Grunnlagsmateriale for arealplanlegging.
dc.typeReport
dc.description.localcode50495
dc.source.pagenumber44


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Navngivelse 4.0 Internasjonal
Except where otherwise noted, this item's license is described as Navngivelse 4.0 Internasjonal