Vis enkel innførsel

dc.contributor.authorFuruhaug, Oddvar
dc.coverage.spatial15214 Snillfjord
dc.coverage.spatial15213 Løkken
dc.coverage.spatial14212 Vinjeøra
dc.coverage.spatial14211 Hemne
dc.date.accessioned2020-07-15T07:54:49Z
dc.date.available2020-07-15T07:54:49Z
dc.date.issued2003
dc.identifier.issn0800-3416
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/2665116
dc.description.abstractI et treårig samarbeidsprosjekt med Sør-Trøndelag fylkeskommune foretar NGU en kommunevis ajourføring av Grus- og Pukkdatabasen i fylket. For å imøtekomme behovet for grunnlagsdata i planlegging og forvaltning, blir det samtidig foretatt en klassifisering av hvor viktige de enkelte grus- og pukkforekomstene er som framtidig forsyningskilder til byggtekniske formål.\rI Hemne kommune er det beregnet å være 6,2 mill. kubikkmeter sand og grus som er utnyttbare til veg- og betongformål.\rKlassifiseringen av forekomstene er basert på massenes kvalitet, volum, beliggenhet og andre interesser knyttet til arealene. En sand- og grusforekomst, 21 Svanem øst, er klassifisert som meget viktig i forsyningen av byggeråstoff i kommunen. 10 sand- og grusforekomster og 2 pukkforekomster er vurdert som viktige, mens de øvrige anses som lite viktige i dagens situasjon. Meget viktige og viktige forekomster bør reserveres som område for råstoffutvinning i kommuneplanens arealdel.\rI kommunen er det totalt registrert 37 sand- og grusforekomster hvorav 22 til sammen er beregnet til å inneholde 10,6 mill. m3. Innen disse forekomstene er det registrert 26 massetak, 2 i drift, 10 i sporadisk drift og 14 nedlagt. Det er registrert 10 pukkforekomster. Av disse er 3 brudd hvorav ett er i sporadisk drift og 2 nedlagt. 5 er mulige framtidige uttaksområder og 2 er typelokaliteter hvor analysene representerer bergartene i området.
dc.language.isonor
dc.relation.ispartofseriesNGU-Rapport (2003.032)
dc.rightsNavngivelse 4.0 Internasjonal
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.no
dc.subjectGRUS
dc.subjectAREALBRUK
dc.subjectBYGGERÅSTOFF
dc.subjectKVALITETSUNDERSØKELSE
dc.subjectPUKK
dc.subjectSAND
dc.subjectVOLUM
dc.titleAjourhold av Grus- og Pukkdatabasen i Hemne kommune. Grunnlagsmateriale for arealplanlegging.
dc.typeReport
dc.description.localcode50495
dc.source.pagenumber44


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel

Navngivelse 4.0 Internasjonal
Med mindre annet er angitt, så er denne innførselen lisensiert som Navngivelse 4.0 Internasjonal