Vis enkel innførsel

dc.contributor.authorMidttømme, Kirsti
dc.contributor.authorElvebakk, Harald
dc.coverage.spatial19144 Oslo
dc.date.accessioned2020-07-15T07:54:52Z
dc.date.available2020-07-15T07:54:52Z
dc.date.issued2003
dc.identifier.issn0800-3416
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/2665117
dc.description.abstractNGU har på oppdrag for Sykehusprosjektene i Akershus vurdert muligheten for lokalisering av et større borehullbasert energilager ved det nye Ahus på Lørenskog. En N-S-orientert knusningssone fylt med leire går gjennom sykehusområdet. Da det er sannsynlig at sonen kan demme opp for grunnvannet, slik at grunnvannsnivået er høyere på vestsida enn på østsida, anbefales det ikke å bore i eller gjennom knusningssonen. NGU anbefaler etablering av et borehullbasert energilager for det nye sykehuset på Lørenskog. Det er ut fra de geologiske forholdene mulig å etablere et større energilager med mer enn 350 boringer på den tilgjengelige tomten, men for å benytte enkelte områder anbefales nye testboringer blant annet for å kartlegge knusningssonen bedre.
dc.language.isonor
dc.relation.ispartofseriesNGU-Rapport (2003.036)
dc.rightsNavngivelse 4.0 Internasjonal
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.no
dc.subjectLEDNINGSEVNE
dc.subjectGEOTERMISK ENERGI
dc.subjectTEMPERATURMÅLING
dc.subjectBORHULLSLOGGING
dc.subjectGRUNNVANNSSTRØMNING
dc.titleBorehullbasert energilager ved Akershus Universitetssykehus - geologiske forundersøkelser 2002-03.
dc.typeReport
dc.description.localcode50497
dc.source.pagenumber61


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel

Navngivelse 4.0 Internasjonal
Med mindre annet er angitt, så er denne innførselen lisensiert som Navngivelse 4.0 Internasjonal