Show simple item record

dc.contributor.authorLauritsen, Torleif
dc.contributor.authorDanielsen, Eilif
dc.contributor.authorHalkjelsvik, Anveig B.
dc.contributor.authorMidttømme, Kirsti
dc.coverage.spatial15203 Oppdal
dc.date.accessioned2020-07-15T07:55:53Z
dc.date.available2020-07-15T07:55:53Z
dc.date.issued2002
dc.identifier.issn0800-3416
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/2665136
dc.description.abstractI et samarbeidsprosjekt mellom Oppdal kommune, Norges Geologiske Undersøkelse (NGU) og Høgskolen i Hedmark er muligheten for å benytte grunnvannet som energikilde i Oppdal sentrum kartlagt. De geologiske undersøkelsene viser at det kan være muligheter for grunnvannsuttak i deler av Oppdal sentrum. Avsetningene består av vekslende sand og gruslag, men mange av lagene inneholder mye fint materialet som tetter porene og hindrer vanngjennomstrømning. Mektigheten på løsmassene er liten og vil begrense muligheten for bruk av grunnvannet som energikilde i deler av det undersøkte området. Grunnvannstemperaturen logget gjennom vinteren ved kommunehuset viser en temperatur på over 6 C i perioden november - mar. Det er høyere enn forventet. Grunnvannstemperaturen målt ved jernbanen sank ned til 3 C i løpet av vinteren. Grunnvannstemperaturen her antas å være påvirket av elva Olma. På grunn av den lave grunnvannstemperaturen vil det være usikkert å benytte grunnvann som energikilde i dette området. Vannkvaliteten målt på grunnvannsprøver fra boring ved jernbanen og kommunehuset tilfredsstiller de anbefalte verdiene som brukes i Sverige for grunnvann brukt til energiformål, men både kalium-, jern og manganinnholdet er høyt i grunnvannet ved kommunehuset. Området nordvest for kommunehuset, ved boring 4, er både ut i fra nærhet til bygninger og resultat av de geologiske undersøkelsen, funnet å være den mest aktuelle lokalisering for et grunnvarmeanlegg. På grunnlag av de utførte undersøkelsene anbefaler NGU etablering av en testbrønn for langtids prøvepumping. Dette er nødvendig for å klarlegge kapasitet, kvalitet og temperatur av grunnvannet over tid. Data fra prøvepumpingen vil gi grunnlag for endelig utforming og driftsinstruks for grunnvarmeanlegget.
dc.language.isonor
dc.relation.ispartofseriesNGU-Rapport (2002.074)
dc.rightsNavngivelse 4.0 Internasjonal
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.no
dc.subjectGEOTERMISK ENERGI
dc.subjectTEMPERATURMÅLING
dc.subjectGEORADAR
dc.subjectLØSMASSE
dc.subjectGEOFYSISK UNDERSØKELSE
dc.subjectGRUNNVANN
dc.subjectHYDROGEOLOGI
dc.titleBruk av grunnvann som energikilde for Oppdal sentrum
dc.typeReport
dc.description.localcode50331
dc.source.pagenumber28


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Navngivelse 4.0 Internasjonal
Except where otherwise noted, this item's license is described as Navngivelse 4.0 Internasjonal