Show simple item record

dc.contributor.authorOttesen, Rolf Tore
dc.contributor.authorJensen, Henning
dc.contributor.authorVolden, Tore
dc.coverage.spatial15343 Tromsø
dc.date.accessioned2020-07-15T07:56:12Z
dc.date.available2020-07-15T07:56:12Z
dc.date.issued2002
dc.identifier.issn0800-3416
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/2665144
dc.description.abstractGrunnen i \"rådhuskvartalet\" består av et ca 2 meter tykt lag med byjord. Dette er masser som er en blanding av lokal mineraljord, rivningsmasser, ulike typer avfall, tilkjørt sand og forkullet materiale. Under byjorda ligger naturlige masser (vesentlig leire). Massene i \"rådhuskvartalet\"er moderat forurenset med bly, sink, polyaromatiske hydrokarboner (PAH) og polyklorerte bifenyler (PCB). Massene bør derfor ikke disponeres fritt. Sannsynligheten for å finne ytterligere forurenset masse i området er stor. Anslagsvis er 30% av byjordsvolumet i rådhuskvartalet moderat forurenset med bly, sink, PAH og PCB.\rAnbefalinger til videre undersøkelser og håndtering av forurenset jord fra rådhuskvartalet:\r- Etter at bygningene er revet, bør grunnen under bygningene kontrolleres for sitt eventuelle innhold av miljøgifter.\r- Basert på resultatene av denne undersøkelsen og neste arbeid under bygningene, kan det utarbeides en graveplan og et forslag til håndtering av forurenset jord.\r- Alternative håndteringsmåter kan være:\rSvakt forurensede masser kan gjenbrukes på byggeplassen\rModerat forurenset masse deponeres på godkjent deponi\r- Tromsø kommune bør ta initiativ til å utarbeide en plan for håndtering av foruresnet grunn og sedimenter.
dc.language.isonor
dc.relation.ispartofseriesNGU-Rapport (2002.022)
dc.rightsNavngivelse 4.0 Internasjonal
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.no
dc.subjectMETALLURGI
dc.titleMiljøteknisk grunnundersøkelse av Rådhuskvartalet i Tromsø
dc.typeReport
dc.description.localcode49920
dc.source.pagenumber7


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Navngivelse 4.0 Internasjonal
Except where otherwise noted, this item's license is described as Navngivelse 4.0 Internasjonal