Show simple item record

dc.contributor.authorMarker, Mogens
dc.date.accessioned2020-07-15T07:56:15Z
dc.date.available2020-07-15T07:56:15Z
dc.date.issued2002
dc.identifier.issn0800-3416
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/2665146
dc.description.abstractI samarbeid med Rogaland fylkeskommune har NGU i 2001 utført geologiske undersøkeler i Rogaland som annet år er et 6-årig program. Kartleggingen av natursteinsforekomster er utført mellom Egersund og Ogna, hvor det opptrer partier med en spesiell variant av anortositt med sterkt, blått fargespill i feltspatkrystallene. Kartleggingen i 2001 var svært lovende og avdekket flere nye forekomster av denne typen. Undersøkelsene av Sør-Rogalands gneisområder har i 2001 fokusert på å kartlegge forekomsten av kvarts knyttet til omdannete sedimenter, og tre større forekomster ble påvist. Kvartsundersøkelsene inngår i et forskningsprosjekt mellom NGU og NTNU for å vurdere forekomsten av høyverdi super-ren kvarts i Norge. Undersøkelsene av Nord-Rogalands gneisområder i 2001 har konsentrert seg om en alkalin dypbergart i Høgsfjordområdet, hvor det ble funnet interessante apatittforekomster som kan være knyttet til denne. Det ble også funnet høye verdier for gull i Tysvær kommune som vil bli nærmere undersøkt i 2002. I tillegg til de feltbaserte undersøkelsene har NGU bearbeidet resultatene fra to tidligere prosjekt innenfor Rogalandsprogrammet for å avslutte dem i 2002. Det gjelder sammenstillingen av et digitalt berggrunnskart over Egersundfeltet og ressurskartlegging av anortositt for pukk i samme felt. Begge vil samtidig bli publisert i en spesiell NGU Bulletin, som følger etter det internasjonale GEODE-møte som NGU arrangerte sommeren 2001. Med utspring i Rogalandsprogrammet har det vært utført flere prosjekter med pukkindustrien i Nord-Rogaland og en undersøkelse av apatitt-, ilmenitt- og magnetittforekomster i den lagdelte Bjerkreim-Sokndal intrusjonen nordøst for Egersund i et samarbeid med Norsk Hydro Agri. Begge dele har vært utført med et særdeles tilfredsstillende resultat, og viser hvor viktig det er å skaffe til veie god geologisk basiskunnskap ved offentlige midler før
dc.language.isonor
dc.relation.ispartofseriesNGU-Rapport (2002.038)
dc.rightsNavngivelse 4.0 Internasjonal
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.no
dc.subjectANORTOSITT
dc.subjectPUKK
dc.subjectMALMGEOLOGI
dc.subjectKVARTS
dc.subjectINDUSTRIMINERALER
dc.subjectAPATITT
dc.titleGeologiske undersøkelser innenfor Rogalandsprogrammet - Statusrapport for 2001
dc.typeReport
dc.description.localcode49941
dc.source.pagenumber21


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Navngivelse 4.0 Internasjonal
Except where otherwise noted, this item's license is described as Navngivelse 4.0 Internasjonal