Vis enkel innførsel

dc.contributor.authorWolden, Knut
dc.coverage.spatial17201 Stugusjø
dc.coverage.spatial17203 Røros
dc.coverage.spatial17202 Brekken
dc.coverage.spatial17194 Narbuvoll
dc.coverage.spatial17191 Røa
dc.coverage.spatial17204 Ålen
dc.date.accessioned2020-07-15T07:56:18Z
dc.date.available2020-07-15T07:56:18Z
dc.date.issued2002
dc.identifier.issn0800-3416
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/2665148
dc.description.abstractI et treårig samarbeidsprosjekt med Sør-Trøndelag fylkeskommune oppdaterer og ajourfører NGU Grus- og Pukkdatabasen i fylket. Samtidig vurderes de enkelte forekomstene etter hvor viktige de er som en framtidig ressurs for byggetekniske formål og det utarbeides nye ressurskart for sand, grus og pukk. Til tross for mange forekomster og store totale volum har Røros kommune begrensede mengder sand og grus for bruk til veg- og betongformål. 28 forekomster av ialt 44 er volumberegnet til samlet å inneholde 81 mill.m3. Av dette er 35 mill.m3 beregnet som utnyttbart til byggetekniske formål. 27 mill.m3 finnes i de forekomstene som er vurdert som meget viktige og viktige i en framtidig forsyning av byggeråstoff. Flere av forekomstene har verneverdi som kvartærgeologiske naturdokumenter, og gjør at bare 4.8 mill.m3 sand og grus er tilgjengelig for uttak. Med et årlig forbruk tilsvarende det som blir tatt ut idag, vil likevel sand- og grusressursene i disse forekomstene vare i ca. 100 år. 12 Kvitsanden er i dag den viktigste forekomsten i kommunen, og har vært det sentrale forsyningsområdet for alle typer byggeråstoff gjennom mange år. Det er viktig at de massene som fordeles kan tas ut fra denne viktige ressursen benyttes til veg- og betongformål som krever god kvalitet, og ikke brukes som fyllmasse. 29 Sevatdalen synes å inneholde masser egnet både til veg- og betongformål, og kan bli et nytt sentralt uttaksområde i kommunen. For å hindre lange transporter er det viktig at det også finnes lokale uttaksområder rundtt om i kommunen som kan forsyne nærområdene med masser. Det blir ikke produsert pukk fra fast fjell i kommunen. Et pukkverk vil imidlertid være med på å forlenge levetiden for sand- og grusforekomstene. En forutsetning er at man finner et egnet uttaksområde som også tilfredsstiller kravene til vegformål med den trafikkbelastning som er i distriktet.
dc.language.isonor
dc.relation.ispartofseriesNGU-Rapport (2002.029)
dc.rightsNavngivelse 4.0 Internasjonal
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.no
dc.subjectAREALBRUK
dc.subjectBYGGERÅSTOFF
dc.subjectVOLUM
dc.subjectPUKK
dc.titleOppdatering av Grus- og Pukkdatabasen i Røros kommune med data tilrettelagt for arealplanlegging og ressursforvaltning
dc.typeReport
dc.description.localcode49943
dc.source.pagenumber65


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel

Navngivelse 4.0 Internasjonal
Med mindre annet er angitt, så er denne innførselen lisensiert som Navngivelse 4.0 Internasjonal