Show simple item record

dc.contributor.authorElvebakk, Harald
dc.coverage.spatial11151 Bergen
dc.date.accessioned2020-07-15T07:57:33Z
dc.date.available2020-07-15T07:57:33Z
dc.date.issued2002
dc.identifier.issn0800-3416
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/2665191
dc.description.abstractStatens vegvesen Hordaland planlegger en undersjøisk tunnel under Nordås-strømmen i Bergen i forbindelse med bygging av Ringveg Vest. Som en del av forundersøkelsene til tunnelen, har NGU gjort borehullsinspeksjon med optisk televiewer i 5 borehull. Hensikten var å kartlegge fjellets oppsprekking over tunneltraseen under sjøbotn. De innsamlede data var av varierende kvalitet grunnet dårlig sikt og slam i borehullene. Dette kan skyldes dårlig rengjøring av borehullene. Data var likevel tolkbare slik at sprekkestatistikk er utarbeidet for alle de undersøkte hull. Ett hull kunne ikke undersøkes på grunn avn oljesøl og dårlig sikt. Undersøkelsene viser at fjellet er relativt lite oppsprukket. Det er ikke indikert tydelige åpne sprekker eller knusningssoner. Selve bergarten ser massiv ut mellom sprekkene, stedvis vises tydelig lagdeling med slakt fall mot sør. Hovedsprekkeretningen synes å være tilnærmet nord-sør med steilt fall mot vest eller øst. Denne retningen er paralell eller danner liten vinkel med den planlagte tunnelenes lengderetning. Spørsmålet er om steile sprekker i tunnelens lengderetning ( på tvers av strømmen) kan mdeføre ustabilt fjell under tunneldrivingen og fare for vanninntregning. Det kan ikke sies noe om hullenes vanngiverevne ut fra inspeksjonen. For å få klart svar på det må det utføres testpumping. I et hull ble det logget temperatur, elektrisk ledningsevne og naturlig gammastråling. Disse målingene ga ingen ytterligere informasjon om oppsprekking. Gammaloggen viser variasjon i geologien på grunn av varierende innhold av kalium (kalifeltspat) Koordinater: Bh UTM-øst UTM-nord Høyde(moh) UTM.sone Boret lengde Retning Geoide A1 294042 6693056 1 32V 47 N194 30 WGS84 A2 294042 6693056 1 32V 60 N217 27 WGS84 B1 294017 6693049 1 32V 50 N140 35 WGS84 B3 294017 6693049 1 32V 50 N207 40 WGS84 C1 293975 6693127 6 32V 65 N151 30 WGS84
dc.language.isonor
dc.relation.ispartofseriesNGU-Rapport (2002.060)
dc.rightsNavngivelse 4.0 Internasjonal
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.no
dc.subjectBORHULLSLOGGING
dc.subjectTEMPERATURMÅLING
dc.subjectLEDNINGSEVNE
dc.subjectRADIOAKTIVITET
dc.titleBorehullsinspeksjon med optisk televiewer, Ringveg Vest under Nordås-strømmen, Bergen
dc.typeReport
dc.description.localcode50008
dc.source.pagenumber43


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Navngivelse 4.0 Internasjonal
Except where otherwise noted, this item's license is described as Navngivelse 4.0 Internasjonal