Show simple item record

dc.contributor.authorFuruhaug, Oddvar
dc.coverage.spatialKÅFJORD
dc.coverage.spatialSTORFJORD
dc.date.accessioned2020-07-15T07:57:35Z
dc.date.available2020-07-15T07:57:35Z
dc.date.issued2002
dc.identifier.issn0800-3416
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/2665192
dc.description.abstractGjennom et samarbeidsprosjekt mellom Troms fylkeskommune og Norges geologiske undersøkelse er det forettat en oppdatering og ajourføring av Grus- og Pukkdatabasen samt en vurdering av sand, - grus- og pukkforekomstene for Storfjord og Kåfjord kommune. Forekomstene er blitt vurdert med hensyn til kvalitet og egenskaper for bruk som tilslag til veg- og betongformål. Det er også utarbeidet ressursregnskap som viser uttak og forbruk av byggeråstoffene sand, grus og pukk for 1997. Formålet med prosjektet har vært å foreta en klassifisering av disse forekomstene etter hvor viktige de er i en lokal og regional og forsyningssammenheng og for å gi planleggerne et bedre grunnlag i forvaltningen av disse ressursene. Både Storfjord og Kåfjord kommune er godt forsynt med sand og grus, og har masser som er egnet til de fleste formål. Flere store forekomster med masser av relativt god kvalitet ligger nær E6 og sentrene i begge kommunene. I Grus- og Pukkdatabasen er det for Storfjord registrert 51 sand- og grusforekomster med totalt 66.6 mill. m3 med 37 massetak hvorav ett er i drift, 10 i sporadisk drift og 26 nedlagt.En forekomst er et mulig uttaksområde. Det er ikke uttak av pukk i noen av forekomstene, i de to med sporadisk drift tas det av og til ut sprengtstein. I Kåfjord er det på land registrert 15 sand- og grusforekomster med totalt 18mill.m3 med 14 massetak. I 2000 var ingen av disse i daglig drift, men 6 i sporadisk drift og 8 nedlagt. I tillegg til de 15 sand- og grusforekomstene på land er det registrert 5 løsmasseforekomster i sjøen. Det er registrert 2 pukkforekomster med brudd. Det ene er nedlagt. I det andre tas det sporadisk ut sprengtstein. Numrene viser til forekomstens plass i Grus- og Pukkdatabasen, og vises også på det vedlagte kartet. Ressursregnskapet for 1997 viser at begge kommunene hadde relativt små uttak av masser dette året. Storfjord hadde en liten ekspo
dc.language.isonor
dc.relation.ispartofseriesNGU-Rapport (2002.027)
dc.rightsNavngivelse 4.0 Internasjonal
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.no
dc.subjectAREALBRUK
dc.subjectSAND
dc.subjectGRUS
dc.subjectPUKK
dc.subjectBYGGERÅSTOFF
dc.titleGrunnlag for forvaltningsplan for sand, grus og pukk i Storfjord og Kåfjord kommuner, Troms fylke
dc.typeReport
dc.description.localcode50009
dc.source.pagenumber43


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Navngivelse 4.0 Internasjonal
Except where otherwise noted, this item's license is described as Navngivelse 4.0 Internasjonal