Show simple item record

dc.contributor.authorWolden, Knut
dc.coverage.spatial16213 Støren
dc.coverage.spatial16204 Budal
dc.coverage.spatial15201 Rennebu
dc.coverage.spatial16203 Kvikne
dc.coverage.spatial16201 Haltdalen
dc.date.accessioned2020-07-15T07:57:42Z
dc.date.available2020-07-15T07:57:42Z
dc.date.issued2002
dc.identifier.issn0800-3416
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/2665197
dc.description.abstractI et treårig samarbeidsprosjekt med Sør-Trøndelag Fylkeskommune er NGU i gang med en kommunevis ajourføring av Grus- og Pukkdatabasen i fylket. For å imøtekomme behovet hos planleggerne for grunnlagsdata i forvaltningen av grus og pukk som byggeråstoff, er de enkelte forekomstene samtidig klassifisert etter hvor viktige de er som, framtidige ressurser for byggetekniske formål.\rI de 61 sand- og grusforekomstene i Midtre Gauldal kommune er det 44 massetak, men bare i 3 av disse blir det årlig tatt ut masse. 15 massetak blir sporadisk benyttet, mens de resterende 26 er nedlagt. \r4 sand- og grusforekomster og 2 steinbrudd er vurdert som meget viktige i forsyningen av byggeråstoff i kommunen. 13 forekomster er vurdert som viktige, mens de øvrige anses lite viktige i dagens situsasjon.\rPå grunn av kvalitet, forekomstenes beliggenhet og andre interesser knyttet til arealene er 39 mill.m3 av et totalt volum på 78 mill.m3 vurdert å være utnyttbart til veg- og betongformål.\rBerggrunnen i området består i hovedsak av svake bergarter noe som også gjenspeiler seg i løsmassene med høyt innhold av svake bergarter i\rgrusfraksjonen og mye glimmer og skiferkorn i sandfraksjonen. Best kvalitet finnes i elveørene og elveslettene langs Gaula hvor vanntransporten har slitt ned de svakeste partiklene.
dc.language.isonor
dc.relation.ispartofseriesNGU-Rapport (2002.056)
dc.rightsNavngivelse 4.0 Internasjonal
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.no
dc.subjectSAND
dc.subjectVOLUM
dc.subjectAREALBRUK
dc.subjectGRUS
dc.subjectPUKK
dc.titleAjourhold av Grus- og Pukkdatabasen i Midtre Gauldal kommune. Grunnlagsdata for arealplanlegging og forvaltning
dc.typeReport
dc.description.localcode50080
dc.source.pagenumber46


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Navngivelse 4.0 Internasjonal
Except where otherwise noted, this item's license is described as Navngivelse 4.0 Internasjonal