Show simple item record

dc.contributor.authorSandstad, Jan Sverre
dc.coverage.spatialFAUSKE
dc.coverage.spatialSALTDAL
dc.date.accessioned2020-07-15T07:57:45Z
dc.date.available2020-07-15T07:57:45Z
dc.date.issued2002
dc.identifier.issn0800-3416
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/2665198
dc.description.abstractMuligheten for økonomisk utnyttbare mineralressurser innenfor utredningsområdet for \"Bruks- og verneplan for Junkerdal\/Balvatn\" er beskrevet. I tre områder, Kong Oscar sonen, Balddoaivi-synformen og Skaitidalen, er konsekvensen av vern mot mulig utnyttelse av mineralressurser vurdert nærmere, samt at avbøtende tiltak gjennom justering av vernegrensen i forhold til utredningsområdet er foreslått. I tillegg er det gitt kommentarer på mindre justeringer av grensen. I Kong Oscar sonen er det gull som har størst økonomisk interesse, med eventuelle bidrag fra andre metaller som kobber, bly og sink. Hele soen bør undersøkes grundig for å bestemme det økonomiske potensialet. I Balddoaivi-synformen finnes trolig store mengder kobber og andre metaller som ikke er økonomisk utnyttbare med dagens gruveteknologi. Under verneplanarbeidet bør det tas hensyn til mulig utvinning av disse ressursene med alternativ teknologi i framtida. Skifer i Skaitidalen er av god kvalitet og bør kartlegges nærmere. Det er ikke gjort forsøk på å gi noen tall verken på produksjonsverdi eller antall arbeidsplasser. Malmressursene vil være av nasjonal interesse hvis de lar seg utnytte økonomisk, mens skiferen i Skaiti kan ha både lokal og regional betydning. De mindre justeringene av grensen for verneområdet med hensyn på sand- og grusforekomster kan ha stor lokal interesse.
dc.language.isonor
dc.relation.ispartofseriesNGU-Rapport (2002.068)
dc.rightsNavngivelse 4.0 Internasjonal
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.no
dc.subjectBYGNINGS-STEIN
dc.subjectMALMGEOLOGI
dc.subjectGRUS
dc.subjectPUKK
dc.titleMineral- og masseforekomster - konsekvensutredning i Junkerdal/Balvatn
dc.typeReport
dc.description.localcode50081
dc.source.pagenumber21


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Navngivelse 4.0 Internasjonal
Except where otherwise noted, this item's license is described as Navngivelse 4.0 Internasjonal