Show simple item record

dc.contributor.authorFuruhaug, Oddvar
dc.contributor.authorBargel, Terje H.
dc.coverage.spatial12163 Stanghelle
dc.date.accessioned2020-07-15T07:58:08Z
dc.date.available2020-07-15T07:58:08Z
dc.date.issued2002
dc.identifier.issn0800-3416
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/2665212
dc.description.abstractPå oppdrag fra Modalen kommune v\/ landskapsarkitektfirma Riss Landskap AS har NGU gjennomført en begrenset undersøkelse av sand- og grusressursene på Helland og Krossdal i Modalen, kommune, Hordaland. Hensikten har vært å gi en oversikt over volum og kvalitet på de masser som finnes i disse to avsetningene. På Helland finnes det anslagsvis 7-9 mill.m3 masser som er egnet til tekniske formål, heav 5-6 mill.m3 grusig sand av tilsvarende kvalitet som tas ut i dag. De grovere massene som dominerer avsetningens øvre del, kan utgjøre i størrelsesorden 2-3 mill.m3. Ved Krossdal finnes anslagsvis 1-1,5 mill.m3 masser egnet for tekniske formål. I den nordvestlige del av avsetningen finnes begrensede mengder grovere masser, men påviste sillag kan vanskeliggjøre uttak. Massene på Helland og Krossdal tilfredstiller ikke de strenheste kravene til vegformål, men kan brukes i faste vegdekker på veger med en gjennomsnittlig årsdøgnstrafikk (ÅDT) inntil 3000 kjøretøyer. Massene er fullt ut egnet som veggrus og til bære- og forsterkningslag. Som betongtilslag er massene egnet til de fleste formål.
dc.language.isonor
dc.relation.ispartofseriesNGU-Rapport (2002.085)
dc.rightsNavngivelse 4.0 Internasjonal
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.no
dc.subjectAREALBRUK
dc.subjectVOLUM
dc.subjectGRUS
dc.subjectSAND
dc.subjectBYGGERÅSTOFF
dc.titleUndersøkelse av sand- og grusressursene ved Helland og Krossdal, Modalen kommune, Hordaland
dc.typeReport
dc.description.localcode50100
dc.source.pagenumber13
dc.relation.project(268011) Ressurskartlegging i Hordaland


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Navngivelse 4.0 Internasjonal
Except where otherwise noted, this item's license is described as Navngivelse 4.0 Internasjonal