Show simple item record

dc.contributor.authorFuruhaug, Oddvar
dc.date.accessioned2020-07-15T07:58:59Z
dc.date.available2020-07-15T07:58:59Z
dc.date.issued2001
dc.identifier.issn0800-3416
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/2665245
dc.description.abstractFrie emneord: Vegformål ; Ressursforvaltning ; Betongformål Gjennom et samarbeidsprosjekt mellom Troms fylkeskommune og Norges geologiske undersøkelse er det foretatt en oppdatering og ajourføring av Grus- og Pukkdatabasen samt en vurdering av sand-, grus- og pukkforekomstene for Målselv kommune. Forekomstene er blitt vurdert med hensyn til kvalitet og egenskaper for bruk som tilslag til veg- og betongformål. Det er også utarbeidet ressursregnskap som viser uttak og forbruk av byggeråstoffene sand, grus og pukk for 1997. Formålet med prosjektet har vært å foreta en klassifisering av disse forekomstene etter hvor viktige de er i en lokal og regional forsyningssammenheng og for å gi planleggerne et bedre grunnlag i forvaltningen av disse ressursene. I Målselv kommune er det registrert 72 sand- og grusforekomster med totalt 155 mill. m3. I disse er det registrert 58 massetak hvorav 6 er i drift, 12 i sporadisk drift og 40 nedlagt. Det er registrert 14 pukkforekomster med i alt 10 brudd. Undersøkelsene viser at kommunen er rik på sand og grus og har masser som er egnet til de fleste formål, men kvaliteten på massene varierer. Forekomstene med de beste kvalitetene ligger i Målselvdalen. Mange store forekomster har godt graderte masser, mens de andre, store områder er svært sanddominerte. Innenfor de registrerte pukkforekomstene er det store variasjoner i bergartssammensetningen og i de mekaniske egenskapene på bergartene. Dette gjelder også 501 Steinbakken, som er den eneste pukkforekomsten som er i drift, men denne drives på to hovedbergarter som begge har gode mekaniske egenskaper. Forekomstene 11 Evenmo\/Øvermoen, 40 Brandmoen, 49 Nordmoen, 51 Storskogmoen (Rognmoen) og 501 Sandbakken er vurdert som de viktigste i kommunen.
dc.language.isonor
dc.relation.ispartofseriesNGU-Rapport (2001.055)
dc.rightsNavngivelse 4.0 Internasjonal
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.no
dc.subjectSAND
dc.subjectRESSURS
dc.subjectBYGGERÅSTOFF
dc.subjectAREALBRUK
dc.subjectGRUS
dc.subjectPUKK
dc.titleGrunnlag for forvaltningsplan for sand, grus og pukk i Målselv kommune, Troms fylke.
dc.typeReport
dc.description.localcode49838
dc.source.pagenumber41


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Navngivelse 4.0 Internasjonal
Except where otherwise noted, this item's license is described as Navngivelse 4.0 Internasjonal