Show simple item record

dc.contributor.authorWolden, Knut
dc.coverage.spatial18172 Lillehammer
dc.coverage.spatial18164 Dokka
dc.coverage.spatial18161 Gjøvik
dc.date.accessioned2020-07-15T07:59:34Z
dc.date.available2020-07-15T07:59:34Z
dc.date.issued2001
dc.identifier.issn0800-3416
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/2665261
dc.description.abstractNGU har i et samarbeid med Oppland fylkeskommune startet et prosjekt med en kommunevis oppdatering og ajourføring av Grus. og Pukkdatabasen i fylket. For å imøtekomme et økende behov for grunnlagsdata innen planlegging og forvaltning, er det samtidig foretatt en vurdering av hvor viktige de enkelte forekomstene er for bruk som byggeråstoff. I rapporten og tilhørende kart er dataene lagt til rette for bruk i kommuneplanens arealdel. Det er tilsammen registrert 54 sand- og grusforekomster med et totalt volum på ca. 50 mill. m3. Mange av de største forekomstene er imidlertid nedbygd, eller av andre årsaker mindre aktuelle for utnyttelse. Ca. 22 mill. m3 av det totale volum er beregnet til å være utnyttbart. Til tross for mange forekomster og stort volum er det få forekomster som i dagens situasjon peker seg ut som spesielt interessant for utnyttelse. Det er ffire steinbrudd i kommunen. To av disse er i drift og er i dag de viktigste produsentene av masser for bruk til byggetekniske formål.
dc.language.isonor
dc.relation.ispartofseriesNGU-Rapport (2001.039)
dc.rightsNavngivelse 4.0 Internasjonal
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.no
dc.subjectGRUS
dc.subjectPUKK
dc.subjectKVALITETSUNDERSØKELSE
dc.subjectBYGGERÅSTOFF
dc.subjectRESSURS
dc.subjectAREALBRUK
dc.subjectSAND
dc.titleSand, grus og pukk i Gjøvik kommune. Grunnlagsmateriale for arealplanlegging og ressursforvaltning
dc.typeReport
dc.description.localcode49812
dc.source.pagenumber51


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Navngivelse 4.0 Internasjonal
Except where otherwise noted, this item's license is described as Navngivelse 4.0 Internasjonal