Show simple item record

dc.contributor.authorHilmo, Bernt O.
dc.contributor.authorElvebakk, Harald
dc.contributor.authorLauritsen, Torleif
dc.coverage.spatial16191 Tynset
dc.date.accessioned2020-07-15T07:59:36Z
dc.date.available2020-07-15T07:59:36Z
dc.date.issued2001
dc.identifier.issn0800-3416
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/2665262
dc.description.abstractPå oppdrag fra \"Prosjekt Kaldvesla\" v\/Didrik Rønning har NGU gjort en kart- legging og kvalitetsvurdering av grunnvannskilder. Kildene ligger innenfor grensene til Gammeldalen naturreservat, ca. 10 km øst for Tynset sentrum. De utførte undersøkelser vil danne grunnlaget for en eventuell godkjenning av kildene for tapping av mineralvann\/kildevann. Det ble innledningsvis foretatt en feltbefaring i kildeområdet der det ble gjort målinger og vurderinger av selve kildene og deres nedslagsfelt. For å få en oversikt over løsmassefordelingen mot dypet ble det deretter foretatt geo- radarmålinger og sonderboringer. Disse undersøkelsene viser at løsmassene på de lavereliggende elveslettene hovedsakelig består av finsand (bresjøsediment) med noe grus i topplaget. Dalsida ovenfor elveslettene er preget av dødisterreng med grov morene, mange grusrygger (eskere), dødisgroper og spylerenner.Løsmasse tykkelsen på elveslettene varierer fra 10 til 20 m, mens den i grusryggene trolig er over 30 m. På grunnlag av en samlet vurdering av grunnvannets dannelse, oppholdstid og kvalitet, samt kildenes kapasitet og beliggenhet, er de kartlagte kildene meget godt egnet til både produksjon av mineralvann og kildevann. Det er likevel viktig at et eventuelt uttak av grunnvann skjer på en hygienisk betryggende måte med god sikring av brønnen og dens nærområde.
dc.language.isonor
dc.relation.ispartofseriesNGU-Rapport (2001.028)
dc.rightsNavngivelse 4.0 Internasjonal
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.no
dc.subjectSONDERBORING
dc.subjectGEOFYSIKK
dc.subjectHYDROGEOLOGI
dc.subjectGEORADAR
dc.subjectGRUNNVANN
dc.subjectKVALITETSUNDERSØKELSE
dc.subjectGRUNNVANNSKILDE
dc.subjectKVARTÆRGEOLOGI
dc.titleGrunnvannsundersøkelser i Gammeldalen, Tynset kommune for vurdering av grunnvann til produksjon av mineralvann
dc.typeReport
dc.description.localcode49807
dc.source.pagenumber27


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Navngivelse 4.0 Internasjonal
Except where otherwise noted, this item's license is described as Navngivelse 4.0 Internasjonal