Show simple item record

dc.contributor.authorKlemetsrud, Tidemann
dc.contributor.authorHilmo, Bernt Olav
dc.coverage.spatial14321 Bardu
dc.date.accessioned2020-07-15T08:00:19Z
dc.date.available2020-07-15T08:00:19Z
dc.date.issued2001
dc.identifier.issn0800-3416
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/2665285
dc.description.abstractNorges geologiske undersøkelse har på forespørsel fra Bardu kommune gjort grunnvannsundersøkelser ved Finnkroken, Ved Setermoen og ved Bonnes og Håkstad i Salangsdalen. Undersøkelsene er delvis finansiert gjennom det statlige Program for vannforsyning. Ved Finnkroken har NGU tidligere utredet en grunnvannsforekomst hvor det nå er satt ned en rørbrønn for prøvepumping. For bedre overvåking av grunnvannsnivået under prøvepumpingen ble det i september 2000 satt ned ytterligere 4 observasjonsbrønner. På Steilandsodden ved Setermoen er kommunen interessert i å få utredet mulig- hetene for en reservevannforsyning til Setermoen. Det er på grunnlag av tidligere undersøkelsesboringer og geofysiske målinger satt ned en prøvebrønn til 7 m dyp. Prøvepumping av denne viser en kapasitet på ca. 5 l\/s som er nor lavt i forhold til vannbehovet på ca. 50 l\/s. NGU har analysert kornfordelingen til masseprøver fra borehullet, samt en vannprøve fra prøvepumpingen. Analyser av vannprøven viser at grunnvannet er av god fysikalsk-kjemisk kvalitet. Før kommunen fatter vedtak om videre utbygging på Steilandsodden, vil NGU anbefale undersøkelser av andre nærliggende områder for eventuelt å finne dypere grunn- vannsforekomster som muliggjør større uttak pr. brønn. Ved Bonnes i Salangsdalen ble det ved undersøkelsesboringer i løsmasser påvist en god grunnvannsforekomst. Det er anbefalt plassering og dimensjonering av en rørbrønn for langtids prøvepumping. Ved Håkstad viste en undersøkelsesboring små muiigheter for grunnvannsuttak fra løsmasser, men ut fra feltbefaringen ble det anvist en lokalitet for boring av fjellbrønn. Et annet alternativ for vann- forsyning til Håkstad er en felles løsning med Bonnes basert på den forelåtte løsmassebrønn.
dc.language.isonor
dc.relation.ispartofseriesNGU-Rapport (2001.034)
dc.rightsNavngivelse 4.0 Internasjonal
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.no
dc.subjectSONDERBORING
dc.subjectLØSMASSE
dc.subjectKVALITETSUNDERSØKELSE
dc.subjectGRUNNVANNSFORSYNING
dc.subjectBOREBRØNN
dc.subjectRESSURSKARTLEGGING
dc.titleGrunnvannsundersøkelser i Bardu kommune
dc.typeReport
dc.description.localcode49605
dc.source.pagenumber13


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Navngivelse 4.0 Internasjonal
Except where otherwise noted, this item's license is described as Navngivelse 4.0 Internasjonal