Vis enkel innførsel

dc.contributor.authorKorneliussen, Are
dc.coverage.spatial12183 Naustdal
dc.coverage.spatial12174 Bygstad
dc.coverage.spatial11171 Dale
dc.coverage.spatialHYLLESTAD
dc.coverage.spatialFJALER
dc.coverage.spatialASKVOLL
dc.coverage.spatialSUNNFJORD
dc.date.accessioned2020-07-15T08:00:24Z
dc.date.available2020-07-15T08:00:24Z
dc.date.issued2001
dc.identifier.issn0800-3416
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/2665287
dc.description.abstractRutil\/eclogitt-forekomster i Sunnfjord representerer en \"ny\" type rutil- forekomst som kan få stor økonomisk betydning i framtiden. Den mest kjente av forekomstene er Engebøfjellet på nordsiden av Førdefjorden i Naustdal kommune; den var gjenstand for omfattende undersøkelser i 1995-97 i regi av det amerikanske indiustriselskapet DuPont og det da DuPont-eide oljeselskapet Norske Conoco. Disse undersølelser resulterte i påvisning av en ressurs på 400 millioner tonn rutilmalm til en in situ verdi på i størrelsesorden 60 MRDkr Engebøfjell-prosjektet stoppet opp ved årsskiftet 1997\/98 som en konsekvens av endringer i DuPonts overordnede strategi. Det er i fagmiljøet akseptert at Engebøfjellet og andre forekomster i regionen representerer en mineralressurs av stor nasjonal og internasjonal betydning. Formålet med denne rapporten er å oppsumere hovedtrekkene vedrørende rutil\/ eklogitt-forekomstene i Sunnfjord, og derigjennom stimulere til en fornyet interesse for ressursen.
dc.language.isonor
dc.relation.ispartofseriesNGU-Rapport (2001.102)
dc.rightsNavngivelse 4.0 Internasjonal
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.no
dc.subjectRUTIL
dc.subjectTITAN
dc.titleRutilressurser i Sunnfjord-regionen, Sogn og Fjordane
dc.typeReport
dc.description.localcode49832
dc.source.pagenumber27


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel

Navngivelse 4.0 Internasjonal
Med mindre annet er angitt, så er denne innførselen lisensiert som Navngivelse 4.0 Internasjonal