Show simple item record

dc.contributor.authorLutro, Ole
dc.contributor.authorNordgulen, Øystein
dc.coverage.spatial18141 Asker
dc.coverage.spatialASKER
dc.coverage.spatialBÆRUM
dc.date.accessioned2020-07-15T08:01:45Z
dc.date.available2020-07-15T08:01:45Z
dc.date.issued2001
dc.identifier.issn0800-3416
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/2665316
dc.description.abstractJernbaneverket Utbygging har gitt NGU i oppdrag å vurdere geologiske forhold langs en delstrekning på ca 1.5 km av planlagt jernbanetunnel i området Langerudbekken-Åstaddalen. Traseen i dette området utgjør en del av Reverud-linja mellom Asker og Sandvika.\rOppdraget er utført på bakgrunn av informasjon fra tidligere NGU-rapporter og et notat fra Norconsult til Jernbaneverket Utbygging. Det er ikke utført nytt feltarbeid. I denne sammenheng kan det bemerkes at detaljert kartlegging i Åstaddalen avdekket et stort antall mindre forkastninger. Dette vil sannsynligvis også være tilfelle ved en mer detaljert kartlegging ved Langerud-bekken.\rEt geologisk lengdeprofil langs traseen basert på tilgjengelig data i området Langerudbekken-Årstaddalen (16500-18000m langs traseen) viser at tunnelen vil gå i Askergruppens bergarter mellom ca 17050m og ca 17210m. Mellom 17025 og 17050 m krysser tunnelen et område med større forkastninger, og bunnen av Askergruppen vil ligge omtrent i nivå med tunneltaket. Ellers vil tunnelen gå i kambrosilurske bergarter, og det vil være fra ca 5 til 25 meter fra tunneltakel opp til bunnen av Askergruppen.\rDetaljert kartlegging av forkastninger og bergartsgrenser i området ved Langerudbekken må utføres for å avdekke grensen mellom rombeporfyr og basalt, og grensen mellom basalt Askergruppen. Dette er nødvendig for å kunne gi en sikrere tolkning av geologien langs denne delen av traseen.
dc.language.isonor
dc.relation.ispartofseriesNGU-Rapport (2001.002)
dc.rightsNavngivelse 4.0 Internasjonal
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.no
dc.subjectFORKASTNING
dc.subjectSTRUKTURGEOLOGI
dc.subjectSPREKKESONE
dc.subjectTOLKNING
dc.titleGeologiske forhold langs planlagt jernbanetrase i området Langerudbekken - Åstaddalen
dc.typeReport
dc.description.localcode49547
dc.source.pagenumber13


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Navngivelse 4.0 Internasjonal
Except where otherwise noted, this item's license is described as Navngivelse 4.0 Internasjonal