Vis enkel innførsel

dc.contributor.authorLutro, Ole
dc.contributor.authorNordgulen, Øystein
dc.coverage.spatial18141 Asker
dc.coverage.spatialASKER
dc.coverage.spatialBÆRUM
dc.date.accessioned2020-07-15T08:01:45Z
dc.date.available2020-07-15T08:01:45Z
dc.date.issued2001
dc.identifier.issn0800-3416
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/2665316
dc.description.abstractJernbaneverket Utbygging har gitt NGU i oppdrag å vurdere geologiske forhold langs en delstrekning på ca 1.5 km av planlagt jernbanetunnel i området Langerudbekken-Åstaddalen. Traseen i dette området utgjør en del av Reverud-linja mellom Asker og Sandvika.\rOppdraget er utført på bakgrunn av informasjon fra tidligere NGU-rapporter og et notat fra Norconsult til Jernbaneverket Utbygging. Det er ikke utført nytt feltarbeid. I denne sammenheng kan det bemerkes at detaljert kartlegging i Åstaddalen avdekket et stort antall mindre forkastninger. Dette vil sannsynligvis også være tilfelle ved en mer detaljert kartlegging ved Langerud-bekken.\rEt geologisk lengdeprofil langs traseen basert på tilgjengelig data i området Langerudbekken-Årstaddalen (16500-18000m langs traseen) viser at tunnelen vil gå i Askergruppens bergarter mellom ca 17050m og ca 17210m. Mellom 17025 og 17050 m krysser tunnelen et område med større forkastninger, og bunnen av Askergruppen vil ligge omtrent i nivå med tunneltaket. Ellers vil tunnelen gå i kambrosilurske bergarter, og det vil være fra ca 5 til 25 meter fra tunneltakel opp til bunnen av Askergruppen.\rDetaljert kartlegging av forkastninger og bergartsgrenser i området ved Langerudbekken må utføres for å avdekke grensen mellom rombeporfyr og basalt, og grensen mellom basalt Askergruppen. Dette er nødvendig for å kunne gi en sikrere tolkning av geologien langs denne delen av traseen.
dc.language.isonor
dc.relation.ispartofseriesNGU-Rapport (2001.002)
dc.rightsNavngivelse 4.0 Internasjonal
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.no
dc.subjectFORKASTNING
dc.subjectSTRUKTURGEOLOGI
dc.subjectSPREKKESONE
dc.subjectTOLKNING
dc.titleGeologiske forhold langs planlagt jernbanetrase i området Langerudbekken - Åstaddalen
dc.typeReport
dc.description.localcode49547
dc.source.pagenumber13


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel

Navngivelse 4.0 Internasjonal
Med mindre annet er angitt, så er denne innførselen lisensiert som Navngivelse 4.0 Internasjonal