Vis enkel innførsel

dc.contributor.authorFinne, Tor Erik
dc.coverage.spatial17342 Kvænangsbotn
dc.coverage.spatial17341 Kvænangen
dc.coverage.spatial17334 Raisduoddar-Hal'di
dc.coverage.spatialKVÆNANGEN
dc.coverage.spatialNORDREISA
dc.date.accessioned2020-07-15T08:02:18Z
dc.date.available2020-07-15T08:02:18Z
dc.date.issued2001
dc.identifier.issn0800-3416
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/2665330
dc.description.abstractPå grunnlag av resultater fra geokjemisk kartlegging av løsmasser i Troms fylke 1986 og geologiske vurderinger basert på berggrunnsgeologiske kart M 1:250 000 er det valgt ut to områder for oppfølgende prøvetaking for gullprospektering; vestsiden av Kvænangen og området mellom Puntaelv og Reisaelv. Morenens C-horisont er prøvetatt i Reisa (140 lokaliteter, 2\/km2) og Kvænangen (120 lokaliteter, 1\/km2) og analysert på kongevannsekstrakt av fraksjon <0.06mm I alt 35 elementer ble bestemt.
dc.language.isonor
dc.relation.ispartofseriesNGU-Rapport (98.186 (98.166))
dc.rightsNavngivelse 4.0 Internasjonal
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.no
dc.subjectLØSMASSE
dc.subjectGULL
dc.titleGeokjemisk prospektering i morene C-horisont mellom Reisaelva og Puntaelva, og vest for Kvænangen
dc.typeReport
dc.description.localcode49774
dc.source.pagenumber61


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel

Navngivelse 4.0 Internasjonal
Med mindre annet er angitt, så er denne innførselen lisensiert som Navngivelse 4.0 Internasjonal