Show simple item record

dc.contributor.authorHilmo, Bernt Olav
dc.contributor.authorIversen, Bjørn
dc.contributor.authorLauritsen, Torleif
dc.coverage.spatial17201 Stugusjø
dc.date.accessioned2020-07-15T08:02:37Z
dc.date.available2020-07-15T08:02:37Z
dc.date.issued2000
dc.identifier.issn0800-3416
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/2665341
dc.description.abstractNorges geologiske undersøkelse (NGU) har undersøkt mulighetene for grunnvanns- uttak med Rotåas utløp i Stugusjøen. Formålet med undersøkelsene var å finne en grunnvannsforskomst med god kvalitet og tilstrekkelig kapasitet og som vil medføre mindre konflikt med andre brukerinteresser enn tidligere kartlagte grunnvannsforekomster. Det ble foretatt tre undersøkelsesboringer og georadarmålinger på sørsida av Rotåa og fire undersøkelsesboringer på nordsida. Undersøkelsene viste at det er små muligheter for større uttak av grunnvann på sørsia av Rotåa, mens alle boringene på nordsida indikerte muligheter for grunnvannsuttak. Det ble påvist vannførende sand og grus ned til 12-19 m dyp. Den fysikalsk-kjemiske kvaliteten på grunnvannet er stort sett meget bra. Ut fra en helhtsvurdering der det er tatt hensyn til både tilstrekkelig kapa- sitet, god kvalitet, minst mulig konflikt med andre brukerinteresser, samt utbyggings- og driftskostnader, anbefales det nedsetting av produksjonsbrønn ved borhull 7. Rapporten gir forslag på brønndimensjonering og videre prøve- pumping av en slik brønn.
dc.language.isonor
dc.relation.ispartofseriesNGU-Rapport (2000.044)
dc.rightsNavngivelse 4.0 Internasjonal
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.no
dc.subjectKVALITETSUNDERSØKELSE
dc.subjectGRUNNVANN
dc.subjectLØSMASSE
dc.subjectGEORADAR
dc.subjectELVEAVSETNING
dc.subjectSONDERBORING
dc.subjectGRUNNVANNSFORSYNING
dc.subjectKVARTÆRGEOLOGI
dc.subjectHYDROGEOLOGI
dc.titleGrunnvannsundersøkelser ved Rotåas utløp i Stugusjoen, Tydal kommune
dc.typeReport
dc.description.localcode49698
dc.source.pagenumber24


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Navngivelse 4.0 Internasjonal
Except where otherwise noted, this item's license is described as Navngivelse 4.0 Internasjonal