Show simple item record

dc.contributor.authorStorrø, Gaute
dc.coverage.spatial16213 Støren
dc.date.accessioned2020-07-15T08:02:40Z
dc.date.available2020-07-15T08:02:40Z
dc.date.issued2000
dc.identifier.issn0800-3416
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/2665343
dc.description.abstractNGU ble i desember 1998 engasjert av Klæbu kommune for utredning av grunnvanns- magasinet på Fremo,med tanke på utnyttelse av dette som en fremtidig hoved- vannkilde for kommunen. Målsettingen for det gjennomførte prosjektet var å klarlegge grunnvannets kvantitet og kvalitet i den lokalitet som er valgt ut for etablering av nytt hovedvannverk for Klæbu kommune. De kvantitative\/kvalitative forhold er kartlagt gjennom etablering av en full- skala produksjonsbrønn og langtidsprøvepumping av denne. Det konkluderes med at grunnvannsforekomsten på Fremo har et uttakspotensiale som med meget god margin dekker det dimensjonerende vannbehov for et nytt hovedvannverk for Klæbu kommune. Ut fra de foreliggende analysedata konkluderes det videre med at grunnvannsforekomsten på Fremo, til tross for noe høye verdier for kalsium og alkalitet, har en vannkvalitet som gjør forekomsten meget velegnet for etabler- ing av et nytt hovedvannverk for Klæbu kommune.
dc.language.isonor
dc.relation.ispartofseriesNGU-Rapport (2000.054)
dc.rightsNavngivelse 4.0 Internasjonal
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.no
dc.subjectVANNVERK
dc.subjectVANNFORSYNING
dc.subjectPRØVEPUMPING
dc.subjectANALYSE
dc.subjectLØSMASSE
dc.titleGrunnvannsundersøkelser for Klæbu nye vannverk på Fremo i Melhus kommune
dc.typeReport
dc.description.localcode49681
dc.source.pagenumber51


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Navngivelse 4.0 Internasjonal
Except where otherwise noted, this item's license is described as Navngivelse 4.0 Internasjonal