Vis enkel innførsel

dc.contributor.authorSveian, Harald
dc.contributor.authorLauritsen, Torleif
dc.contributor.authorHilmo, Bernt O.
dc.coverage.spatialMERÅKER
dc.coverage.spatial17212 Essandsjøen
dc.coverage.spatialTYDAL
dc.date.accessioned2020-07-15T08:03:23Z
dc.date.available2020-07-15T08:03:23Z
dc.date.issued2000
dc.identifier.issn0800-3416
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/2665365
dc.description.abstractSommeren 2000 ble det urført relativt grundige løamasseundersøkelser med kvartærgeologisk kartlegging, sonderboringer og georadar målinger, samt geunnvannsundersøkelser innen et 8 km2 stort område ved Skarpdalen i Tydal. Bakgrunnen var et oppdrag for Trondheim Energiverk Kraft AS hvor NGU ble bedt om å foreta konsekvensutredning for grunnvannsforholdene og vurdering av overdekning i forbindelse med en planlagt overføringstunnel for vann fra Finnkoisjøen til Essandsjøen. Best mulig kjennskap til løsmassene og deres egenskaper var et nødvendig grunnlag for utredningen. Det kvartærgeologiske kartet som ble utarbeidet er framstilt digitalt og vil inngå i NGU's kvartærgeologiske kartdatabase som en del av 1:50 000-kartbladet Essandsjøen 1721-II. Det ble påvist løsmasser med større ykkelse enn forventet i deler av området, noe som kan føre til at den planlagte tunnelen må flyttes litt for å oppnå tilstrekkelig fjelloverdekning. Dette omtales nærmere i egen oppdragsrapport (NGU-Rapport 2000.090).
dc.language.isonor
dc.relation.ispartofseriesNGU-Rapport (2000.117)
dc.rightsNavngivelse 4.0 Internasjonal
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.no
dc.subjectSONDERBORING
dc.subjectLØSMASSE
dc.subjectGRUNNVANN
dc.subjectGEOFYSIKK
dc.titleDelrapport: Løsmassekartlegging og isavsmeltingshistorie i Skarpdalen Tydal kommune - grunnlag for hydrogeologisk vurdering ved planlagt kraftverkstunnel
dc.typeReport
dc.description.localcode49498
dc.source.pagenumber23


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel

Navngivelse 4.0 Internasjonal
Med mindre annet er angitt, så er denne innførselen lisensiert som Navngivelse 4.0 Internasjonal