Vis enkel innførsel

dc.contributor.authorOlsen, Heidi A.
dc.contributor.authorLongva, Oddvar
dc.coverage.spatial13214 Silsingodden
dc.coverage.spatial13213 Bremsnes
dc.coverage.spatial13212 Kristiansund
dc.coverage.spatial13211 Smøla
dc.coverage.spatialSMØLA
dc.coverage.spatialKRISTIANSUND
dc.coverage.spatialHITRA
dc.coverage.spatialTRØNDELAG
dc.coverage.spatialMØRE OG ROMSDAL
dc.coverage.spatialAURE
dc.coverage.spatialHEIM
dc.coverage.spatialAVERØY
dc.coverage.spatial14214 Skardsøy
dc.date.accessioned2020-07-15T08:03:30Z
dc.date.available2020-07-15T08:03:30Z
dc.date.issued2000
dc.identifier.issn0800-3416
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/2665369
dc.description.abstractPå oppdrag fra Norsk Hydro Produksjon AS er det sammenstilt kart over bunntyper og mektighet av antatt bløte sedimenter (marine\/glasimarine sedimenter) i et område fra vest av Grip til Trondheimsleia utenfor Tjeldbergodden i øst. Kartene er laget på basis av NGUs og IKUs seismiske data, dels på grunnlag av allerede tolkede refleksjonsseismiske data, dels ved retolkning av eksisterende refleksjonsseismiske data. Formålet med denne datasammensilling har vært å skaffe oversikt over bunntyper og mektighet av bløte sedimenter i områder for mulige rørledningstraseer (Fig.1). Gjennomgangen av de seismiske registreringene fra Tjeldbergodden og til Griptarane viser at det i store deler av Trondheimsleia og i dypet vest for Grip synes å være samenhengende flat bunn med antatt bløte sedimenter som kan egne seg for legging av rørledninger. Potensielle problematiske områder for legging av rørledning kan være i leia mellom Skardsøy og Edøy, og i passasjene fra leia og over grunnområdene nord og sør for Grip.
dc.language.isonor
dc.relation.ispartofseriesNGU-Rapport (2000.085)
dc.rightsNavngivelse 4.0 Internasjonal
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.no
dc.subjectREFLEKSJONSSEISMIKK
dc.subjectSTRATIGRAFI
dc.subjectRØRLEDNING
dc.subjectOVERFLATESEDIMENT
dc.titleBunnforhold Griptarene - Trondheimsleia
dc.typeReport
dc.description.localcode49337
dc.source.pagenumber9


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel

Navngivelse 4.0 Internasjonal
Med mindre annet er angitt, så er denne innførselen lisensiert som Navngivelse 4.0 Internasjonal