Show simple item record

dc.contributor.authorElvebakk, Harald
dc.contributor.authorTønnesen, Fredrik
dc.coverage.spatial16341 Rotsund
dc.coverage.spatial16342 Kåfjord
dc.coverage.spatial16331 Manndalen
dc.date.accessioned2020-07-15T08:03:40Z
dc.date.available2020-07-15T08:03:40Z
dc.date.issued2000
dc.identifier.issn0800-3416
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/2665373
dc.description.abstractGeoradarmålinger ved flere lokaliteter i Kåfjord kommune har bidratt til å bestemme løsmassetypen i de undersøkte områder. Resultatene vil brukes til kvartærgeologisk kartlegging. I tillegg er mulighetene til grunnvannsuttak undersøkt i deler av de undersøkte områdene. Like øst for Birtavarre sentrum (markert rygg) er det indikert morenemasser med innslag av sand\/grusavsetninger. En løsmasserygg like sør for Stormyra ved Spåknes består av morenemasser, stedvis med strandvasket resedimenterte avsetninger. Øst for Hammarnesset er det indikert morene med innslag av lagdelte sand\/grusavsetninger (breelvavsetninger). I Manndalen er det sør og øst for Vatnet indikert sand\/grusavsetninger på 10-20 m tykkelse som over- lagrer marine sedimenter. Mulighetene for grunnvannsuttak synes gode ved Breidavold på vestsiden av Kåfjordelva hvor det er indikert skråstilte breelvavsetninger. Også ved en campingplass like ved E6 i Birtavarre er det gode muligheter for uttak av grunnvann. Grunnvannsundersøkelser øst for Vatnet i Manndalen ved Manndals- elva har vist at det er grunt ned til finstoff og området synes dårlig egnet til grunnvannsuttak. I Olderdalen er det indikert egnede masser til grunnvannsuttak, men begrenset utstrekning av massene både vertikalt og horisontalt gjør at vannressursen må betenes som marginal og usikker.
dc.language.isonor
dc.relation.ispartofseriesNGU-Rapport (2000.009)
dc.rightsNavngivelse 4.0 Internasjonal
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.no
dc.subjectLØSMASSE
dc.subjectGRUNNVANN
dc.subjectGEORADAR
dc.subjectKVARTÆR
dc.titleGeoradarundersøkelser i Birtavarre, Manndalen, Spåknes og Olderdalen, Kåfjord kommune
dc.typeReport
dc.description.localcode49272
dc.source.pagenumber18


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Navngivelse 4.0 Internasjonal
Except where otherwise noted, this item's license is described as Navngivelse 4.0 Internasjonal