Vis enkel innførsel

dc.contributor.authorFuruhaug, Oddvar
dc.coverage.spatialSØRREISA
dc.coverage.spatialDYRØY
dc.coverage.spatialSENJA
dc.date.accessioned2020-07-15T08:03:58Z
dc.date.available2020-07-15T08:03:58Z
dc.date.issued2000
dc.identifier.issn0800-3416
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/2665384
dc.description.abstractFrie emneord: Vegformål, Betongformål Gjennom et samarbeidsprosjekt mellom Troms fylkeskommune og Norges geologiske undersøkelse er det foretatt en oppdatering og ajourføring av Grus- og Pukk- forekomstene i kommunene Lenvik, Dyrøy og Sørreisa. Forekomstene er blitt vurdert med hensyn til kvalitet og egenskaper for bruk som tilslag til veg- og betongformål. Det er også utarbeidet ressursregnskap som viser uttak og forbruk av byggeråstoffene sand. grus og pukk for 1997. Formålet med prosjektet har vært å foreta en klassifisering av disse forekomstene etter hvor viktige de er i en lokal og regional forsyningssammenheng og for å gi planleggerne et bedre grunnlag i forvaltningen av disse ressursene. Undersøkelsene viser at alle tre kommunene er fattige på sand og grus, og at forekomstene kun er viktige til lokale formål. I Lenvik kommune er pukkfore- komsten Finnfjordbotn den viktigste leverandøren av masser. I Sørreisa foregår de største uttakene av sand og grus i dag på forekomsten Gardmoen. Pukkfore- komsten Sørreisa Pukkverk er en viktig leverandør av knuste masser lokalt. Evertmoen er den viktigste forekomsten i Dyrøy. Nesten all masse som blir brukt i kommunen kommer fra denne forekomsten. Praktisk uttakbart volum og tall fra ressursregnskapet viser imidlertid at alle tre kommunene kan være selvforsynt med byggeråstoffer til lokalt bruk på lite trafikkerte veger og til fyllmasse i mange år. Masser til betong og faste vegdekker må sannsynligvis importeres.
dc.language.isonor
dc.relation.ispartofseriesNGU-Rapport (2000.047)
dc.rightsNavngivelse 4.0 Internasjonal
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.no
dc.subjectSAND
dc.subjectPUKK
dc.subjectGRUS
dc.subjectRESSURS
dc.subjectAREALBRUK
dc.titleGrunnlag for forvaltningsplan for sand. grus og pukk i kommunene Lenvik, Dyrøy og Sørreisa i Troms fylke
dc.typeReport
dc.description.localcode49687
dc.source.pagenumber87


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel

Navngivelse 4.0 Internasjonal
Med mindre annet er angitt, så er denne innførselen lisensiert som Navngivelse 4.0 Internasjonal