Vis enkel innførsel

dc.contributor.authorNissen, August
dc.contributor.authorSkarphagen, Helge
dc.contributor.authorHilmo, Bernt Olav
dc.contributor.authorMidttømme, Kirsti
dc.coverage.spatialOSLO
dc.coverage.spatialBÆRUM
dc.coverage.spatial18141 Asker
dc.date.accessioned2020-07-15T08:04:06Z
dc.date.available2020-07-15T08:04:06Z
dc.date.issued2000
dc.identifier.issn0800-3416
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/2665387
dc.description.abstractDet er utviklet et apparat for måling av varmeledningsevnen til bergartsprøver. Målinger på bergartsprøver fra Akershus viser en variasjon i varmeledningsevnen mellom 2,1 og 3,7 W\/ m.K. Sandsteiner, gneiser og basalter har god varme- ledningsevne, mens gangbergarter og porfyrer har dårlig varmeledningsevne. Målingene viser også at prøver med høyt kvartsinnhold eller bånding- og ligna- mentstruktur har god varmeledningsevne. Et varmeledningskart over deler av Bærum kommune er utarbeidet ut fra disse målingene. Sammen med et kart over grunnvannsstrømning vil varmeledningskartet gi et antatt energipotensialet for et standard grunnvarmeanlegg for eiendommene i dette området.
dc.language.isonor
dc.relation.ispartofseriesNGU-Rapport (2000.036)
dc.rightsNavngivelse 4.0 Internasjonal
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.no
dc.subjectGEOTERMISK ENERGI
dc.subjectENERGIKILDE
dc.subjectGRUNNVANNSSTRØMNING
dc.titleKartlegging av energipotensialet i berggrunnen på kartblad Bekkestua, Bærum kommune: Varmeledningsevnen til bergarter
dc.typeReport
dc.description.localcode49265
dc.source.pagenumber105


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel

Navngivelse 4.0 Internasjonal
Med mindre annet er angitt, så er denne innførselen lisensiert som Navngivelse 4.0 Internasjonal