Vis enkel innførsel

dc.contributor.authorMidttømme, Kirsti
dc.coverage.spatialVIKEN
dc.coverage.spatialOSLO
dc.date.accessioned2020-07-15T08:04:18Z
dc.date.available2020-07-15T08:04:18Z
dc.date.issued2000
dc.identifier.issn0800-3416
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/2665393
dc.description.abstractVarmestrømmen i grunnfjelsområdet antas ut fra studier på 70-tallet å være rund 60 mW\/m2. Varmeledningsevnen for vannmettede bergarter antas å være for: grunnfjellsbergartene 3,4 W\/mK kambrosilurske overdekket 3,0 W\/mK gang-og dypbergartene (syenittene) i Oslofeltet 2,2 W\/mk (usikker) På grunn av lav varmeledningsevne antas temperaturgradienten å være betydelig høyere i gang- og dypbergartene i Oslofeltet enn i grunnfjellsområdet. Ut fra XRF\/ICP-MS analyser samt data fra Raade (1974), antas et energibidrag fra radioaktivitet i det aktuelle området er som følgende: Gang- og dypbergarter fra perm: 1,7 +- 0,3 \u00B5 W\/m3 Grunnfjellbergarter: 1,5 +- 0,2 \u00B5 W\/m3 Ut fra analysene er det gunstigere varmestrømsverdier i grunnfjellsbergartene på Nesodden enn i området Bekkelaget-Klemetsrud. Det er lite trolig at de gunstige bergartene som finnes på Nesodden finnes igjen i Bekkelaget-Klemetsrud-området. Med stor sannsynlighet antas berggrunnen med dypet i området øst for Oslofjorden å bestå av de samme gneisbergartene som finnes i overflaten i det området.
dc.language.isonor
dc.relation.ispartofseriesNGU-Rapport (2000.006)
dc.rightsNavngivelse 4.0 Internasjonal
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.no
dc.subjectRØNTGENFLUORESCENS
dc.subjectGEOTERMISK ENERGI
dc.subjectRADIOAKTIVITET
dc.subjectPREKAMBRIUM
dc.subjectGNEIS
dc.titleTemperaturgradienter, varmestrøm og radioaktiv energi i Osloområdet.
dc.typeReport
dc.description.localcode51476
dc.source.pagenumber28


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel

Navngivelse 4.0 Internasjonal
Med mindre annet er angitt, så er denne innførselen lisensiert som Navngivelse 4.0 Internasjonal