Vis enkel innførsel

dc.contributor.authorHilmo, Bernt Olav
dc.coverage.spatial21293 Rognan
dc.coverage.spatial21284 Junkerdal
dc.date.accessioned2020-07-15T08:04:40Z
dc.date.available2020-07-15T08:04:40Z
dc.date.issued2000
dc.identifier.issn0800-3416
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/2665404
dc.description.abstractNGU har på forespørsel fra Saltdal kommune gjort vurderinger av grunnvann som vannkilde til Halsmoen vannverk, Evensgård vannverk og Vensmoen vannverk. I tillegg er det foretatt en enkel vurdering av vannkilden til Røkland vannverk. Halsmoen og Evensgård vannverk forsynes i dag fra fjellbrønner, men kapasiteten er tidvis noe knapp. Vensmoen vannverk som forsynes fra en overflatevannskilde har tidvis kvalitetsproblemer. To sonderboringer ved Vensmoen indikerte små muligheter for grunnvannsuttak fra løsmasser. Ved alle de tre nevnte vannverkene er det ut fra eksisterende data, praktiske hensyn og feltbefaring gitt forslag til plassering av nye fjellbrønner. Berggrunnen i alle områdene består hovedsakelig av marmor som kan være en meget god vanngiver hvis borehullet krysser vannførende sprekker eller hulrom. Det anbefales derfor brønnboring i alle tre områdene. Røkland vannverk forsynes fra en kilde i marmor (karstkilde) inne på fjellet vest for Røkland. Kildens nedbørsfelt kartlegges før det eventuelt innføres restriksjoner på arealbruken i nedbørsfeltet. I tillegg må det gjennomføres bedre sikring av selve vanninntaket. Eventuell vannbehandling utover enkel filtrering og desinfisering, må vurderes på grunnlag av analyser av vannprøver innsamlet over en periode på minst ett år.
dc.language.isonor
dc.relation.ispartofseriesNGU-Rapport (2000.107)
dc.rightsNavngivelse 4.0 Internasjonal
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.no
dc.subjectBOREBRØNN
dc.subjectGRUNNVANNSKILDE
dc.subjectGRUNNVANNSFORSYNING
dc.subjectSONDERBORING
dc.subjectGRUNNVANN
dc.subjectBERGGRUNN
dc.titleGrunnvannsundersøkelser i Saltdal kommune.
dc.typeReport
dc.description.localcode49343
dc.source.pagenumber16


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel

Navngivelse 4.0 Internasjonal
Med mindre annet er angitt, så er denne innførselen lisensiert som Navngivelse 4.0 Internasjonal