Show simple item record

dc.contributor.authorIversen, Bjørn
dc.contributor.authorJæger, Øystein
dc.coverage.spatial15212 Hølonda
dc.date.accessioned2020-07-15T08:06:27Z
dc.date.available2020-07-15T08:06:27Z
dc.date.issued2000
dc.identifier.issn0800-3416
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/2665434
dc.description.abstractEtter henvendelse fra Melhus kommune har NGU utført undersøkelsesboringer ved planlagt infiltrasjonanlegg for avløpsvann på Gåsbakken. Anlegget er planlagt lagt til en breelvavsetning og boringene har hatt til hensikt å kartlegge avsetningens massefordeling mot dypet samt etablere prøvetakingsbrønner for overvåking av grunnvannskvaliteten før og etter bygging av infiltrasjons- anlegget. Undersøkelsen har omfattet fem sonderboringer og etablering av to prøvetakings- brønner. Resultatene etter boringene indikerer av avsetningen under det planlagt anlegget er sammensatt av sortert sand, grus og stein til ca. 10 m dyp, og at avsetningen er godt egnet for infiltrasjon av avløpsvann. Avstanden til grunn- vann er større enn 13 m.
dc.language.isonor
dc.relation.ispartofseriesNGU-Rapport (2000.037)
dc.rightsNavngivelse 4.0 Internasjonal
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.no
dc.subjectGRUNNVANN
dc.subjectGRUNNVANN
dc.subjectLØSMASSE
dc.subjectSONDERBORING
dc.subjectAVLØPSINFILTRASJON
dc.subjectRØRBRØNN
dc.titleUndersøkelsesboringer ved planlagt infiltrasjonsanlegg for avløpsvann, Gåsbakken i Melhus kommune
dc.typeReport
dc.description.localcode49211
dc.source.pagenumber8


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Navngivelse 4.0 Internasjonal
Except where otherwise noted, this item's license is described as Navngivelse 4.0 Internasjonal