Vis enkel innførsel

dc.contributor.authorIversen, Bjørn
dc.contributor.authorJæger, Øystein
dc.coverage.spatial15212 Hølonda
dc.date.accessioned2020-07-15T08:06:27Z
dc.date.available2020-07-15T08:06:27Z
dc.date.issued2000
dc.identifier.issn0800-3416
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/2665434
dc.description.abstractEtter henvendelse fra Melhus kommune har NGU utført undersøkelsesboringer ved planlagt infiltrasjonanlegg for avløpsvann på Gåsbakken. Anlegget er planlagt lagt til en breelvavsetning og boringene har hatt til hensikt å kartlegge avsetningens massefordeling mot dypet samt etablere prøvetakingsbrønner for overvåking av grunnvannskvaliteten før og etter bygging av infiltrasjons- anlegget. Undersøkelsen har omfattet fem sonderboringer og etablering av to prøvetakings- brønner. Resultatene etter boringene indikerer av avsetningen under det planlagt anlegget er sammensatt av sortert sand, grus og stein til ca. 10 m dyp, og at avsetningen er godt egnet for infiltrasjon av avløpsvann. Avstanden til grunn- vann er større enn 13 m.
dc.language.isonor
dc.relation.ispartofseriesNGU-Rapport (2000.037)
dc.rightsNavngivelse 4.0 Internasjonal
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.no
dc.subjectGRUNNVANN
dc.subjectGRUNNVANN
dc.subjectLØSMASSE
dc.subjectSONDERBORING
dc.subjectAVLØPSINFILTRASJON
dc.subjectRØRBRØNN
dc.titleUndersøkelsesboringer ved planlagt infiltrasjonsanlegg for avløpsvann, Gåsbakken i Melhus kommune
dc.typeReport
dc.description.localcode49211
dc.source.pagenumber8


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel

Navngivelse 4.0 Internasjonal
Med mindre annet er angitt, så er denne innførselen lisensiert som Navngivelse 4.0 Internasjonal