Vis enkel innførsel

dc.contributor.authorErichsen, Eyolf
dc.coverage.spatial12131 Vindafjord
dc.date.accessioned2020-07-15T08:07:39Z
dc.date.available2020-07-15T08:07:39Z
dc.date.issued1999
dc.identifier.issn0800-3416
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/2665459
dc.description.abstractPå oppdrag for Norsk Stein A\/S og Kon-Sul as er det utført en undersøkelse av forekomsten Berakvam i Suldal kommune. Norsk Stein A\/S driver i dag et større pukkuttak innenfor deler av forekomsten. Formålet med oppdraget har vært å få undersøkt om berggrunnen i området nord for eksisterende uttak er egnet for pukkproduksjon, og om mulig få registrert variasjoner i berggrunnens mekaniske egenskaper. Innenfor det nye området dominerer en mørk mylonittisk gneis. I det eksisterende bruddområdet opptrer i tillegg granitt, gneisgranitt og biotittgneis. Både mineralinnhold og densitet kan brukes som hjelpemiddel for å skille mellom de granittiske bergartene (granitt og gneisgranitt) og den mylonittiske gneisen. Schmidt hammer målingene antyder at det er liten variasjon i de mekaniske egenskapene mellom de ulike bergartene og innbyrdes hver enkelt bergartstype som opptrer innenfor det nye området. Videre viser analyseresultatene at det er liten forskjell i de mekaniske og fysiske egenskapene for prøver tatt innenfor det nye området i forhold til prøver tatt innenfor det eksisterende bruddområdet. Bergartmateriale innenfor det nye undersøkelsesområdet kan anvendes til de fleste byggetekniske formål.
dc.language.isonor
dc.relation.ispartofseriesNGU-Rapport (99.087)
dc.rightsNavngivelse 4.0 Internasjonal
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.no
dc.subjectFALLPRØVE
dc.subjectBYGGERÅSTOFF
dc.subjectMINERAL
dc.subjectPUKK
dc.subjectABRASJON
dc.subjectMEKANISK STYRKE
dc.titlePukkundersøkelser av forekomsten Berakvam i Suldal kommune.
dc.typeReport
dc.description.localcode46107
dc.source.pagenumber46


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel

Navngivelse 4.0 Internasjonal
Med mindre annet er angitt, så er denne innførselen lisensiert som Navngivelse 4.0 Internasjonal