Show simple item record

dc.contributor.authorSkrede, Aase Midtgård
dc.contributor.authorDanielsen, Eilif
dc.contributor.authorJæger, Øystein
dc.coverage.spatial12192 Geiranger
dc.date.accessioned2020-07-15T08:08:15Z
dc.date.available2020-07-15T08:08:15Z
dc.date.issued1999
dc.identifier.issn0800-3416
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/2665476
dc.description.abstractI forbindelse med prosjektet \"Økt bruk av grunnvann\" har Stranda kommune bedt NGU om bistand til å utrede grunnvann som alternativ til dagens vannkilde ved Hellesylt vassverk. Vannforsyningen i dag er basert på elveinntak i Sunnylvmoldskreddalen, dette ligger i et jordbruksområde med dyrehold. Vannet er til tider sterkt påvirket av aktiviteten i området. Det er undersøkt muligheter for grunnvann fra løsmasser i Sunnylvsmoldskreddalen. Dagens vannbehov er 7 l\/s, mens forventet vannbehov i år 2020 er 13-20 l\/s. Feltundersøkelsene er utført høsten 1998 og har omfattet befaring, georadarundersøkelser, løsmasseboringer for kapasitetstesting og uttak av masseprøver. Massene består i stor grad av rasmateriale og morenemateriale og inneholder mye finstoff med liten vanngjennomgang. Innenfor det aktuelle undersøkelsesområdet ble det ikke påvist noen egnet lokalitet som kan dekke vannbehovet for Hellesylt.
dc.language.isonor
dc.relation.ispartofseriesNGU-Rapport (99.020)
dc.rightsNavngivelse 4.0 Internasjonal
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.no
dc.subjectGRUNNVANNSFORSYNING
dc.subjectLØSMASSE
dc.subjectGEORADAR
dc.subjectVANNVERK
dc.subjectSONDERBORING
dc.titleGrunnvannsundersøkelser ved Hellesylt, Stranda kommune
dc.typeReport
dc.description.localcode45793
dc.source.pagenumber29


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Navngivelse 4.0 Internasjonal
Except where otherwise noted, this item's license is described as Navngivelse 4.0 Internasjonal