Vis enkel innførsel

dc.contributor.authorLauritsen, Torleif
dc.coverage.spatial20164 Elverum
dc.date.accessioned2020-07-15T08:09:22Z
dc.date.available2020-07-15T08:09:22Z
dc.date.issued1999
dc.identifier.issn0800-3416
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/2665511
dc.description.abstractDet er utført georadarmålinger ved 11 lokaliteter i Elverum. Undersøkelsene inngikk som forstudier i forbindelse med kartlegging av grunnvarmepotensialet i løsmasser i området. Formålet med målingene var å kartlegge dyp til grunnvannsspeil samt mektighet og sammensetning av løsmasser i mettet sone. Ved de fleste lokalitetene har det vært mulig å påvise løsmassesammensetning og dyp til grunnvannsspeil og morene\/fjell.
dc.language.isonor
dc.relation.ispartofseriesNGU-Rapport (99.024)
dc.rightsNavngivelse 4.0 Internasjonal
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.no
dc.subjectKVARTÆRGEOLOGI
dc.subjectHYDROGEOLOGI
dc.subjectLØSMASSE
dc.subjectGEOTERMISK ENERGI
dc.subjectGEORADAR
dc.subjectELVEAVSETNING
dc.titleGeoradarmålinger i forbindelse med kartlegging av grunnvarmepotensialet i løsmasser ved Elverum.
dc.typeReport
dc.description.localcode45998
dc.source.pagenumber16


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel

Navngivelse 4.0 Internasjonal
Med mindre annet er angitt, så er denne innførselen lisensiert som Navngivelse 4.0 Internasjonal