Show simple item record

dc.contributor.authorUlvik, Arnhild
dc.contributor.authorErichsen, Eyolf
dc.contributor.authorMarker, Mogens
dc.coverage.spatial13114 Sokndal
dc.date.accessioned2020-07-15T08:13:13Z
dc.date.available2020-07-15T08:13:13Z
dc.date.issued1998
dc.identifier.issn0800-3416
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/2665617
dc.description.abstractPå oppdrag for Rieber & Sønn ASA avdeling Fjordstein er det foretatt en kartlegging av berggrunnen i og rundt dagens anortosittbrudd ved Rekefjord. Formålet med kartleggingen var å undersøke nye områder som kan være med på å øke ressursgrunnlaget for bedriftens fremtidige uttaksvirksomhet. Tre delområder ble kartlagt, hvorav to er prøvetatt og analysert. Disse to områdene domineres av grovkornet primær anortositt som er brunlilla på farge. Det siste området, Ostervikknuten, anbefales også prøvetatt, da det inneholder større mengder av omvandlet\/hvit anortositt. I områdene Røyrfeddalen og Immersteinfjellet er det boret, sprengt og samlet inn i alt seks prøver, som igjen er blitt knust ned og analysert med hensyn til kvalitet for framstilling av pukk. I tillegg er det blitt prøvetatt og analysert materiale fra anortosittbruddet. Tester som er utført er fallprøven, abrasjon, kulemølle, Los Angeles, tynnslipsanalyse og PSV. Analyseresultatene er blitt vurdert opp mot gjeldende kvalitetskrav innen veg- og betongformål i Norge og enkelte europeiske land. Analyseresultatene fra Røyrfeddalen viser at materialet kun egner seg til bruk der kvalitetskravene ikke er strenge. Materialet fra Immersteinfjellet viser egenskaper tilsvarende primær anortositt i steinbruddet, og kan følgelig anvendes som tilslag i asfaltdekker med lav trafikkbelastning, samt til betong, bære- og forsterkningslag. En rpøve tatt av hvit anortositt i bruddet viser betydelig bedre kvalitet, og dette materialet aksepteres generelt brukt i veger med middels trafikkbelastning, både i Norge og i Europa.
dc.language.isonor
dc.relation.ispartofseriesNGU-Rapport (98.129)
dc.rightsNavngivelse 4.0 Internasjonal
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.no
dc.subjectFALLPRØVE
dc.subjectPUKK
dc.subjectKVALITETSUNDERSØKELSE
dc.subjectABRASJON
dc.titlePukkundersøkelser i Rekefjord
dc.typeReport
dc.description.localcode45721
dc.source.pagenumber73


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Navngivelse 4.0 Internasjonal
Except where otherwise noted, this item's license is described as Navngivelse 4.0 Internasjonal