Vis enkel innførsel

dc.contributor.authorRohr-Torp, Erik
dc.coverage.spatial18153 Hønefoss
dc.coverage.spatial18152 Oppkuven
dc.coverage.spatial18144 Lier
dc.coverage.spatial18141 Asker
dc.coverage.spatialRINGERIKE
dc.coverage.spatialHOLE
dc.coverage.spatialBÆRUM
dc.date.accessioned2020-07-15T08:14:08Z
dc.date.available2020-07-15T08:14:08Z
dc.date.issued1998
dc.identifier.issn0800-3416
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/2665648
dc.description.abstractRapporten beskriver de ulike bergartene mellom Ringerike og Sandvika, og deres hydrogeologiske egenskaper. Samtlige foreliggende forslag til traseer gjennomgås, og områder med vannproblemer og antatt behov for tetting beskrives for hver trase. Kriterier for tettingsbehov er beskrevet. Disse er utarbeidet av NGI i samråd med NGU og Jernbaneverket. Til slutt prioriteres de tre antatt hydrogeologisk minst problematiske traseene henholdsvis på Ringerike, under Krokskogen og i Bærum, og den antatt hydro- geologiske gunstigste traseen for hele strekningen Hønefoss-Sandvika angis. Det tas forbehold om at før en trase i neste omgang vedtas bygget, vil det bli nødvendig med omfattende geologiske, geofysiske og hydrogeologiske undersøk- elser langs denne traseen før anleggsarbeidet igangsettes.
dc.language.isonor
dc.relation.ispartofseriesNGU-Rapport (98.025)
dc.rightsNavngivelse 4.0 Internasjonal
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.no
dc.subjectSPREKKESONE
dc.subjectGRUNNVANN
dc.subjectFORKASTNING
dc.subjectBERGGRUNN
dc.titleRingeriksbanen, hydrogeologi
dc.typeReport
dc.description.localcode45331
dc.source.pagenumber48


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel

Navngivelse 4.0 Internasjonal
Med mindre annet er angitt, så er denne innførselen lisensiert som Navngivelse 4.0 Internasjonal