Show simple item record

dc.contributor.authorLauritsen, Torleif
dc.coverage.spatial20164 Elverum
dc.date.accessioned2020-07-15T08:14:11Z
dc.date.available2020-07-15T08:14:11Z
dc.date.issued1998
dc.identifier.issn0800-3416
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/2665649
dc.description.abstractNGU har utført georadarmålinger i en del flomutsatte områder nær Glåma i Elverum kommune. Formålet med undersøkelsen var å kartlegge mektighet og sammensetning av løsmassene over grunnvannsspeil. Undersøkelsene er et ledd i det tverrinstitusjonelle HYDRA-samarbeidet som har som formål å belyse løsmassenes og grunnvannets flomdempende virkning. Denne rapporten er begrenset til å presentere måledata. Tolkning av opptakene, ut over påvisning av grunnvannsspeil, tas derfor ikke med her. I de fleste undersøkte områdene har det, med relativ god sikkerhet, vært mulig å påvise grunnvannsspeil.
dc.language.isonor
dc.relation.ispartofseriesNGU-Rapport (98.045)
dc.rightsNavngivelse 4.0 Internasjonal
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.no
dc.subjectGEORADAR
dc.subjectELVEAVSETNING
dc.subjectLØSMASSE
dc.subjectHYDROGEOLOGI
dc.subjectKVARTÆRGEOLOGI
dc.titleGeoradarundersøkelse av flomutsatte områder nær Glåma ved Elverum og Heradsbygd
dc.typeReport
dc.description.localcode45357
dc.source.pagenumber8


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Navngivelse 4.0 Internasjonal
Except where otherwise noted, this item's license is described as Navngivelse 4.0 Internasjonal