Vis enkel innførsel

dc.contributor.authorLauritsen, Torleif
dc.coverage.spatial20164 Elverum
dc.date.accessioned2020-07-15T08:14:11Z
dc.date.available2020-07-15T08:14:11Z
dc.date.issued1998
dc.identifier.issn0800-3416
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/2665649
dc.description.abstractNGU har utført georadarmålinger i en del flomutsatte områder nær Glåma i Elverum kommune. Formålet med undersøkelsen var å kartlegge mektighet og sammensetning av løsmassene over grunnvannsspeil. Undersøkelsene er et ledd i det tverrinstitusjonelle HYDRA-samarbeidet som har som formål å belyse løsmassenes og grunnvannets flomdempende virkning. Denne rapporten er begrenset til å presentere måledata. Tolkning av opptakene, ut over påvisning av grunnvannsspeil, tas derfor ikke med her. I de fleste undersøkte områdene har det, med relativ god sikkerhet, vært mulig å påvise grunnvannsspeil.
dc.language.isonor
dc.relation.ispartofseriesNGU-Rapport (98.045)
dc.rightsNavngivelse 4.0 Internasjonal
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.no
dc.subjectGEORADAR
dc.subjectELVEAVSETNING
dc.subjectLØSMASSE
dc.subjectHYDROGEOLOGI
dc.subjectKVARTÆRGEOLOGI
dc.titleGeoradarundersøkelse av flomutsatte områder nær Glåma ved Elverum og Heradsbygd
dc.typeReport
dc.description.localcode45357
dc.source.pagenumber8


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel

Navngivelse 4.0 Internasjonal
Med mindre annet er angitt, så er denne innførselen lisensiert som Navngivelse 4.0 Internasjonal