Vis enkel innførsel

dc.contributor.authorKlemetsrud, Tidemann
dc.coverage.spatial23362 Kongsfjord
dc.coverage.spatial23361 Berlevåg
dc.date.accessioned2020-07-15T08:14:14Z
dc.date.available2020-07-15T08:14:14Z
dc.date.issued1998
dc.identifier.issn0800-3416
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/2665650
dc.description.abstractNorges geologiske undersøkelse (NGU) har, som et ledd i Folkehelsas prosjekt \"Program for vannforsyning\", vurdert mulighetene for grunnvannsforsyning til stedene Kongsfjord og Berlevåg. Vurderingene ble gjort på grunnlag av felt- befaringer, georadarmålinger og undersøkelsesboringer. Vannforsyning til fiske- industri gir høye vannbehov i forhold til befolkningsgrunnlaget på begge stedene (66 l\/s for Berlevåg og 12 l\/s for Kongsfjord). Dette medfører at grunnvann fra fjellbrønner er uaktuelt som vannkilde. Grunnvannsmulighetene ved Berlevåg er knyttet til elveavsetninger ved Veddalselva og Storelva. Georadarmålingene indikerte områder med grovkornige løsmasser som kunne være egnet grunnvannsuttak, men sonderboringene viste løsmasser bestående av et topplag med sand og grus på opptil 4 m over finkornige marine sedimenter. Tykkelsen på det grove topplaget er for liten for betydelige grunnvannsuttak. Ved Kongsfjorden ble det ikke påvist egnede løsmasseavsetninger for større grunnvannsuttak. Det gunstigste alternativet for bedring i vannforsyningen er derfor sikring og vannbehandling av nåværende vannkilde.
dc.language.isonor
dc.relation.ispartofseriesNGU-Rapport (98.082)
dc.rightsNavngivelse 4.0 Internasjonal
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.no
dc.subjectSONDERBORING
dc.subjectGRUNNVANNSFORSYNING
dc.subjectLØSMASSE
dc.subjectGEORADAR
dc.subjectPRØVETAKING
dc.titleGrunnvannsundersøkelser i Berlevåg kommune innen program for vann- forsyning
dc.typeReport
dc.description.localcode45332
dc.source.pagenumber17


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel

Navngivelse 4.0 Internasjonal
Med mindre annet er angitt, så er denne innførselen lisensiert som Navngivelse 4.0 Internasjonal