Vis enkel innførsel

dc.contributor.authorStorrø, Gaute
dc.coverage.spatial12123 Nærbø
dc.date.accessioned2020-07-15T08:15:05Z
dc.date.available2020-07-15T08:15:05Z
dc.date.issued1998
dc.identifier.issn0800-3416
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/2665674
dc.description.abstractSom en oppfølging av de grunnvannsarbeider som ble utført i 1996 (NGU Rapport 97.059) ble det i 1997 utført 11 sonderboringer\/testpumpinger i Varhaugområdet. Målet for disse oppfølgende undersøkelsene var å legge frem et faglig dokumentert og begrunnet forslag for plassering av en fullskala brønn for langtidsprøvepumping. Det ble utført sonderboringer\/testpumpinger ved Grødaland, Primstad, Sjoar- skjella, Håbakken, Steinholen, Varhauggårdene og i området mellom Varhaug kirke og Auestadgårdene. For Grødaland og Varhauggårdene konkluderes det med at større grunnvannsuttak kan være mulig. Lokalitetene ligger imidlertid ugunstig plassert i forhold til eksisterende hovedledningsnett. Ved Primstad, Sjoarkjella og Håbakken synes større grunnvannsuttak ved hjelp av konvensjon- elle borebrønner ikke å være mulig. Primstad og Sjoarkjella er likevel høyst interessante lokaliteter i vannforsyningssammenheng p.g.a. de store naturlige grunnvannskildene i disse områdene. Ut fra en samlet vurdering av geologisk informasjon, beliggenhet i forhold til eksisterende hovedledningsnett samt arealbruksforhold anbefales det at grunn- vannsforholdene i skogsområdet mellom Auestadgårdene og Varhaug kirke under- søkes nærmere ved etablering av en fullskala brønn.
dc.language.isonor
dc.relation.ispartofseriesNGU-Rapport (98.027)
dc.rightsNavngivelse 4.0 Internasjonal
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.no
dc.subjectSEDIMENTOLOGI
dc.subjectPRØVEPUMPING
dc.subjectKJEMISK ANALYSE
dc.subjectVANNFORSYNING
dc.titleGrunnvannsundersøkelser ved Varhaug 1997, Hå kommune, Roigaland fylke
dc.typeReport
dc.description.localcode49160
dc.source.pagenumber24


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel

Navngivelse 4.0 Internasjonal
Med mindre annet er angitt, så er denne innførselen lisensiert som Navngivelse 4.0 Internasjonal