Vis enkel innførsel

dc.contributor.authorHilmo, Bernt O.
dc.contributor.authorElvebakk, Harald
dc.coverage.spatial16224 Åfjord
dc.date.accessioned2020-07-15T08:15:06Z
dc.date.available2020-07-15T08:15:06Z
dc.date.issued1998
dc.identifier.issn0800-3416
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/2665675
dc.description.abstractSom en del av grunnvannsundersøkelsene i Åfjord kommune er det foretatt under- søkelsesboringer og langtids prøvepumping ved Stordalsvatnet og georadar- målinger og undersøkelsesboringer i Sørdalen. Tidligere undersøkelser ved Stordalsvatnet har påvist en stor geunnvanns- ressurs, men med høye konsentrasoner av jern og mangan mot dypet. For å finne gunstigste brønnplassering med hensyn på kvalitet ble det innledningsvis gjort flere undersøkelsesboringer ved Stordalsvatnet. Ut fra disse undersøkelsene, samt tidligere undersøkelser ble det satt ned en Ø54 mm prøvebrønn med filter fra 7-10 m. Brønnen har gitt minimum 5 l\/s hele pumpeperioden, og bortsett fra noe lav pH-verdi og alkalitet var vannkvaliteten god i starten av pumpe- perioden. Etter en kort tids pumping økte imidlertid konsentrasjonen av mangan og siden økte også konsentrasjonen av jern. Ved en eventuell utbygging av denne grunnvannsforekomsten må man derfor regne med å bygge et rensetrinn for fjerning av jern og mangan og i tillegg bør vannet alkaliseres og pH-justeres.
dc.language.isonor
dc.relation.ispartofseriesNGU-Rapport (98.052)
dc.rightsNavngivelse 4.0 Internasjonal
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.no
dc.subjectSONDERBORING
dc.subjectGRUNNVANN
dc.subjectGRUNNVANNSFORSYNING
dc.subjectPRØVEPUMPING
dc.subjectRESSURSKARTLEGGING
dc.subjectGEOFYSIKK
dc.subjectHYDROGEOLOGI
dc.titleGrunnvannsundersøkelser i Sørdalen of ved Stordalsvatnet, Åfjord kommune
dc.typeReport
dc.description.localcode49162
dc.source.pagenumber42


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel

Navngivelse 4.0 Internasjonal
Med mindre annet er angitt, så er denne innførselen lisensiert som Navngivelse 4.0 Internasjonal