Show simple item record

dc.contributor.authorSkrede, Aase Midtgård
dc.contributor.authorHilmo, Bernt Olav
dc.contributor.authorMisund, Arve
dc.coverage.spatial18303 Værøy
dc.date.accessioned2020-07-15T08:15:20Z
dc.date.available2020-07-15T08:15:20Z
dc.date.issued1998
dc.identifier.issn0800-3416
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/2665682
dc.description.abstractVærøy kommune har bedt NGU om bistand i arbeidet med å utbedre grunnvannsbrønnene ved Sørlandet vannverk. Det finnes ikke komplette data på vannkvalitet og kapasitet og NGU har derfor fått i oppgave å undersøke dette for hver enkelt av brønnene. Det er analysert vannprøver fra 12 brønner og fra samlekum for fysikalsk-kjemiske parametre. Analyseresultatene viser at brønnene som er i drift har en rimelig god fysisk-kjemisk vannkvalitet, i det alle målte parametre tilfredsstiller kravene til drikkevann. I brønner som er satt ut av drift er det registrert alt for høye konsentrasjoner av jern og managan. Av de 10 brønnene som det ble tatt vannprøver for bakteriologiske analyser, er kvaliteten tilfredsstillende i brønner som er i drift, mens det i en brønn som er tatt ut av drift ble registrert koliforme bakterier. Noen av brønnene som er i drift har noe høyt kimtall, men dette vil trolig bedres når den planlagte brønnsikringen blir fullført. Det er også målt kapasitet ved hver enkelt av brønnene. Den totale kapasiteten på brønner med godkjent vannkvalitet vil variere mellom 1000 og 1500 m3\/døgn. Et vanlig vannforbuk for Værøy ligger på om lag 500 m3\/døgn, mens det i perioder med høy aktivitet på fiskebrukene kan komme over 1200 m3\/døgn. Det er derfor viktig å unngå sløsing\/lekkasjer. Videre bør anlegget styres slik at brønner med best kvalitet brukes kontinuerlig, og at de andre brønnene kobles inn etter behov. Økt uttak av grunnvann kan enten skje fra flere brønner i området ved brønn 7, 8 og 13, fra et nytt brønnfelt i Breivika eller fra nye brønner i området nedenfor massetaket i Sørlandshagen.
dc.language.isonor
dc.relation.ispartofseriesNGU-Rapport (98.156)
dc.rightsNavngivelse 4.0 Internasjonal
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.no
dc.subjectVANNVERK STORT
dc.subjectPRØVETAKING
dc.subjectGRUNNVANN
dc.subjectBOREBRØNN
dc.subjectGRUNNVANNSFORSYNING
dc.titleGrunnvannsundersøkelser ved Sørlandet vannverk, Værøy kommune.
dc.typeReport
dc.description.localcode45782
dc.source.pagenumber29


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Navngivelse 4.0 Internasjonal
Except where otherwise noted, this item's license is described as Navngivelse 4.0 Internasjonal