Show simple item record

dc.contributor.authorSkrede, Aase Midtgård
dc.coverage.spatial12184 Ålfoten
dc.coverage.spatial11184 Bremanger
dc.date.accessioned2020-07-15T08:15:23Z
dc.date.available2020-07-15T08:15:23Z
dc.date.issued1998
dc.identifier.issn0800-3416
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/2665683
dc.description.abstractI forbindelse med prosjektet \"Økt bruk av grunnvann\" har NGU i 1998 gjennomført grunnvannsundersøkelser for forsyningsstedene Davik og Kalvåg i Bremanger kommune, Sogn og Fjordane fylke. I Davik er mulighetene for grunnvannsuttak for løsmasser undersøkt. Vannbehovet er oppgitt til 7 l\/s. Det finnes i dag 4 godkjenningspliktige vannverk i bygda og ingen av disse har tilfredsstillende kvalitet. Feltundersøkelsene har omfattet befaring, georadarundersøkelser, løsmasseboringer, kapasitetstesting og uttak av masseprøve. Det ble ikke påvist noen egnet lokalitet i løsmasser som kan dekke vannbehovet for Davik. Det er imidlertid registrert flere kildeutslag i området som kan være aktuelle for mindre vannforsyninger. Disse bør kartlegges nærmere. Mulighetene for uttak av grunnvann i fjell er vurdert for forsyningsstedet Kalvåg. Det er ønskelig å benytte grunnvann til supplering av eksisterende overflatekilder. På grunnlag av befaring, sprekkekartlegging, studie av ulike kart og opplysninger om tidligere boringer er det foreslått til sammen 6 nye borepunkt. Disse borehullene vil trolig ikke alene kunne dekke vannbehovet for Kalvåg, men det forventes at de vil kunne gi et bra tilskudd til dagens vannkilde.
dc.language.isonor
dc.relation.ispartofseriesNGU-Rapport (98.161)
dc.rightsNavngivelse 4.0 Internasjonal
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.no
dc.subjectBERGGRUNN
dc.subjectLØSMASSE
dc.subjectGEORADAR
dc.subjectGRUNNVANN
dc.subjectSONDERBORING
dc.subjectGRUNNVANNSFORSYNING
dc.subjectHYDROGEOLOGI
dc.titleGrunnvannsundersøkelser i Kalvåg og Davik, Bremanger kommune
dc.typeReport
dc.description.localcode45790
dc.source.pagenumber28


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Navngivelse 4.0 Internasjonal
Except where otherwise noted, this item's license is described as Navngivelse 4.0 Internasjonal