Vis enkel innførsel

dc.contributor.authorMisund, Arve
dc.contributor.authorTønnesen, Jan Fredrik
dc.coverage.spatial12193 Hjørundfjord
dc.date.accessioned2020-07-15T08:15:27Z
dc.date.available2020-07-15T08:15:27Z
dc.date.issued1998
dc.identifier.issn0800-3416
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/2665684
dc.description.abstractPå oppdrag av Nordang og Øye vassverk har Norges geologiske undersøkelse (NGU) gjennomført hydrogeologiske undersøkelser i nedre del av Nordangsdalen. I juli\/august 1997 ble det utført 17 georadarprofileringer som dannet grunnlaget for utvelgelsen av fire områder for videre undersøkelser med boring og testpumping. Utfra en samlet vurdering anbefaler vi at det etableres en rørbrønn for grunnvannsuttak ved borebrønn 2. Det bør settes ned tre peilerør i tillegg til det eksisterende røret ved punkt 2. Brønnen bør prøvepumpes i ett år med et uttak som ligger noe over det ønskede vannbehovet, men hvis kapasitet og kvalitet er god og stabil kan prøvepumpingen avsluttes etter tre måneder. For å kunne vurdere grunnvannets strømning inn mot brønnen skal grunnvannsnivået i de nedsatte peilebrønnene måles jevnlig under pumpeperioden. Dette vil danne grunnlag for å beregne størrelsen på klausuleringssonene rundt brønnen. I tillegg skal kapasiteten i produksjonsbrønnen måles og det skal tas vannprøver til både bakteriologiske og fysikals-kjemiske analyser.
dc.language.isonor
dc.relation.ispartofseriesNGU-Rapport (98.143)
dc.rightsNavngivelse 4.0 Internasjonal
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.no
dc.subjectGEOFYSIKK
dc.subjectBORING
dc.subjectGRUNNVANNSFORSYNING
dc.subjectGEORADAR
dc.subjectLØSMASSE
dc.subjectVANNKVALITET
dc.titleGrunnvannsundersøkelser i Nordangsdalen, Ørsta kommune
dc.typeReport
dc.description.localcode45784
dc.source.pagenumber36


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel

Navngivelse 4.0 Internasjonal
Med mindre annet er angitt, så er denne innførselen lisensiert som Navngivelse 4.0 Internasjonal