Vis enkel innførsel

dc.contributor.authorRohr-Torp, Erik
dc.contributor.authorLauritsen, Torleif
dc.coverage.spatial15182 Galdhøpiggen
dc.date.accessioned2020-07-15T08:16:35Z
dc.date.available2020-07-15T08:16:35Z
dc.date.issued1998
dc.identifier.issn0800-3416
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/2665709
dc.description.abstractI forbindelse med vurdering av muligheter for alternativ plassering av brønn ved Leirmo, har NGU foretatt georadarmålinger langs ett profil på halvøya mellom Leira og Bøvra. Profilets plassering er vist i kartbilag -02. Hensikten med undersøkelsen var å få en oversikt over løsmassenes oppbygning og mektig- het. Innenfor det undersøkte området indikeres en begrenset løsmassetykkelse, maksimalt 6-7 m. Reflektormønsteret tolkes som grove masser av stein, grus og sand. Rapporten gir kapasitets- og vannkvalitetsvurderinger for dagens brønn ved Leirmo, og det anbefales tiltak for sikring av dette brønnområdet og vann- kvaliteten. Det angis også et område for alternativ brønnplassering basert på georadarprofilet.
dc.language.isonor
dc.relation.ispartofseriesNGU-Rapport (97.084)
dc.rightsNavngivelse 4.0 Internasjonal
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.no
dc.subjectGRUNNVANN
dc.subjectAVSETNING
dc.subjectVANNVERK
dc.subjectGEORADAR
dc.subjectGEOFYSIKK
dc.subjectHYDROGEOLOGI
dc.titleGrunnvannsundersøkelser ved Leirmo, Lom kommune, 1996
dc.typeReport
dc.description.localcode45519
dc.source.pagenumber15


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel

Navngivelse 4.0 Internasjonal
Med mindre annet er angitt, så er denne innførselen lisensiert som Navngivelse 4.0 Internasjonal