Vis enkel innførsel

dc.contributor.authorNilsson, Lars Petter
dc.contributor.authorStaw, Jomar
dc.coverage.spatial13114 Sokndal
dc.date.accessioned2020-07-15T08:17:25Z
dc.date.available2020-07-15T08:17:25Z
dc.date.issued1997
dc.identifier.issn0800-3416
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/2665734
dc.description.abstractRapporten omhandler utførelse, resultater og tolkning av magnetiske målinger og X-Met (XRF) målinger (Ti02 og Fe-total) vesentlig innenfor de Fe-Ti-P mineraliserte lagdelte sekvensene i (gabbro )noritt-feltene på Mydland og i Bakka-området. Videre er foretatt sammenligninger av resultatene fra de magnetiske feltmålingene, de petrofysiske lab.målingene og X-Met målingene (både rene feltmålinger og målinger på bearbeidede prøver).Til slutt er tatt med noen avsnitt om malmteksturer og mineralkjemi samt estimater over tonnasjer og gehalter av Ti02, Fe og P for avgrensede mineraliserte delområder.Feltbilder med kommentarer samt grunnlagsdata er tatt med i vedleggene.
dc.language.isonor
dc.relation.ispartofseriesNGU-Rapport (96.160)
dc.rightsNavngivelse 4.0 Internasjonal
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.no
dc.subjectTOLKNING
dc.subjectMALMGEOLOGI
dc.subjectMAGNETOMETRI
dc.subjectPETROFYSIKK
dc.subjectTITAN
dc.subjectJERN
dc.subjectRØNTGENFLUORESCENS
dc.titleMagnetiske bakkemålinger, petrofysiske lab.målinger samt X-Met (XRF) målinger på Mydland og i Bakka-området, Bjerkreim-Sokndal intrusjonen, Sokndal kommune, Rogaland
dc.typeReport
dc.description.localcode44467
dc.source.pagenumber138


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel

Navngivelse 4.0 Internasjonal
Med mindre annet er angitt, så er denne innførselen lisensiert som Navngivelse 4.0 Internasjonal