Show simple item record

dc.contributor.authorDahl, Rolv
dc.coverage.spatial17243 Jøa
dc.coverage.spatial17242 Skogmo
dc.coverage.spatial17234 Namsos
dc.date.accessioned2020-07-15T08:18:14Z
dc.date.available2020-07-15T08:18:14Z
dc.date.issued1997
dc.identifier.issn0800-3416
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/2665761
dc.description.abstract\"Det samlede geologiske undersøkelsesprogram for Nord-Trøndelag og Fosen\" avsluttes i 1996. 10 år med geologiske undersøkelser har gitt en omfattende geologisk kunnskapsbase for Nord-Trøndelag og Fosen. Bruk av geologiske data kan ha store nytteverdier i kommunal sektor. Rapporten viser hvilke undersøk- elser som er gjennomført både på fylkesnivå, regionalt og i Namsos kommune, hvilken geologisk informasjon som foreligger og vil foreligge i nær fremtid, og mulig fremtidig bruk av denne informasjonen. I NGUs referansedatabaser er det til sammen registrert 37 ulike publikasjoner og kart som omhandler geologiske tema spesifikt i Namsos kommune. Av disse er 14 kart i M 1:50.000 med ulike geologiske tema. Foruten generell kartlegging av berggrunn og løsmasser, inkludert sand- og grusressurser, har mye av NGUs aktiviteter i kommunen vært knyttet til leting etter grunnvannsressurser. Blant annet ble det ppåpekt muligheter for grunnvannsuttak ved Randåsen i Hestvika. Kalksteinsforekomsten ved Fjellset i Bangdalen har vært undersøkt med tanke på økt produksjon av \"høyverdige\" kalkprodukter. En skjellsandforekomst ved Aglen på Otterøy er også undersøkt. En gjennomgang av datagrunnlaget på digital form gis i NGU-rapport nr.96.171: Digital geologisk informasjon i areal- og resurs- forvaltning, Namsos kommune.
dc.language.isonor
dc.relation.ispartofseriesNGU-Rapport (96.213)
dc.rightsNavngivelse 4.0 Internasjonal
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.no
dc.subjectGEOKJEMI
dc.subjectLØSMASSE
dc.subjectGEOFYSIKK
dc.subjectGEOLOGISK UNDERSØKELSE
dc.subjectKARTLEGGING
dc.subjectDATABASE
dc.titleOversikt over: Geologiske kart og rapporter for Namsos kommune
dc.typeReport
dc.description.localcode44492
dc.source.pagenumber24


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Navngivelse 4.0 Internasjonal
Except where otherwise noted, this item's license is described as Navngivelse 4.0 Internasjonal