Show simple item record

dc.contributor.authorDahl, Rolv
dc.coverage.spatial17252 Austra
dc.coverage.spatial17253 Leka
dc.date.accessioned2020-07-15T08:18:17Z
dc.date.available2020-07-15T08:18:17Z
dc.date.issued1997
dc.identifier.issn0800-3416
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/2665764
dc.description.abstract\"Det samlede geologiske undersøkelsesprogram for Nord-Trøndelag og Fosen\" avsluttes i 1996. 10 år med geologiske undersøkelser har gitt en omfattende geologisk kunnskapsbase for Nord-Trøndelag og Fosen. Bruk av geologiske data kan ha store nytteverdier i kommunal sektor. Rapporten viser hvilke undersøk- elser som er gjennomført både på fylkesnivå, og i Leka kommune, hvilken geologisk informasjon som foreligger og vil foreligge i nær fremtid, og mulig fremtidig bruk av denne informasjonen. I NGUs referansedatabaser er det tilsammen registrert 69 ulike publikasjoner og kart som omhandler geologiske tema spesifikt i Leka kommune. De fleste av disse dreier seg vitenskapelige undersøkelser av Lekas spesielle geologi, samt nedtegnelser som omhandler gammel gruvevirksomhet. Det er utgitt 7 kart i M 1:50.000 med ulike geologiske tema. Foruten generell kartlegging av berg- grunn og løsmasser, inkludert sand- og grusressurser, har mye av NGUs aktiviteter i kommunen vært knyttet til leting etter mineralressurser. Både talkforekomster og malmforekomster knyttet tl Leka ofiolittkompleks er under- søkt. Det er også gjort enkle vurderinger av mulighet for økt bruk av grunn- vann i kommunen. En gjennomgang av datagrunnlaget på digital form gis i NGU- rapport nr.96.193: Digital geologisk informasjon i areal- og ressursfor- forvaltning, Leka kommune.
dc.language.isonor
dc.relation.ispartofseriesNGU-Rapport (96.206)
dc.rightsNavngivelse 4.0 Internasjonal
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.no
dc.subjectGEOKJEMI
dc.subjectGEOLOGISK UNDERSØKELSE
dc.subjectKARTLEGGING
dc.subjectDATABASE
dc.subjectLØSMASSE
dc.subjectGEOFYSIKK
dc.titleOversikt over: Geologiske kart og rapporter for Leka kommune
dc.typeReport
dc.description.localcode44498
dc.source.pagenumber24


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Navngivelse 4.0 Internasjonal
Except where otherwise noted, this item's license is described as Navngivelse 4.0 Internasjonal