Show simple item record

dc.contributor.authorMauring, Eirik
dc.contributor.authorTønnesen, Jan Fredrik
dc.coverage.spatial17184 Otta
dc.coverage.spatial14192 Dombås
dc.date.accessioned2020-07-15T08:18:31Z
dc.date.available2020-07-15T08:18:31Z
dc.date.issued1997
dc.identifier.issn0800-3416
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/2665775
dc.description.abstractDet er utført georadarmålinger ved fire lokaliteter i Dovre kommune, Oppland. Formålet med undersøkelsene var å finne egnede lokaliteter for uttak av grunnvann. Ved Jora indikerer georadaropptakene 8-10 m med grovkornige avsetninger i det antatt mest gunstige området for uttak av grunnvann. I området rundt Dovre vannverk (Vigerustmoen) er det foreslått alternative brønnplasseringer nord og sør for eksisterende brønn for om mulig å opppnå bløtere grunnvann nær elva. Det er også foreslått boring i et område vest for eksisterende grunnvannsopptak. Avsetningen ved Ilka kan være et alternativ\/supplement ved vannforsyning til tettstedet Dovre. I de områder som anbefales for videre undersøkelser kan det være 8-12 m med grovkornige avsetninger og høyt grunnvannsspeil. Avsetningen ved Rødølsodden utgjør i overflaten ei elvevifte med grovkornige avsetninger. Georadaropptakene indikerer at vifta kan være 5-6 m mektig. Det er 15-20 m dyp til fjell, og avsetningstypen mellom fjell og elvevifte er usikker, men kan representere breelvavsetninger, og videre undersøkelser an- befales.
dc.language.isonor
dc.relation.ispartofseriesNGU-Rapport (97.021)
dc.rightsNavngivelse 4.0 Internasjonal
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.no
dc.subjectGEORADAR
dc.subjectHYDROGEOLOGI
dc.subjectGRUNNVANN
dc.subjectELVEAVSETNING
dc.subjectSONDERBORING
dc.titleGeoradarmålinger ved hydrogeologiske undersøkelser i Dovre kommune, Oppland
dc.typeReport
dc.description.localcode44243
dc.source.pagenumber18


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Navngivelse 4.0 Internasjonal
Except where otherwise noted, this item's license is described as Navngivelse 4.0 Internasjonal